ICAN SCHOOL

PREZENTÁCIA UČEBNIC SLOVENSKÉHO JAZYKA PRE DETI CUDZINCOV
na konferencii «Po roku pomoci odídencom z Ukrajiny vo vzdelávaní» v Prešove
29.03.2023

Jazyková škola iCan vystúpila na konferencii "Po roku pomoci odídencom z Ukrajiny vo vzdelávaní" v Prešove a predstavila vlastné učebnice pre deti cudzincov, ktoré dnes používajú ukrajinskí žiaci na Slovensku.

Škola iCan pomáha Ukrajincom už od začiatku vojny formou kontinuálnych programov bezplatných jazykových kurzov pre deti a dospelých. Naším najväčším prínosom však bol projekt "Slovenčina pre deti cudzincov - pomôcka pre pedagógov a rodičov pri inklúzii detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike", podporený UNICEF a Erasmus+. V rámci tohto projektu sme vyvinuli a vytlačili jazykové školské materiály iCan - knihy, zošity, slovníky a učebné pomôcky pre deti školského veku.
Nikto netušil, ako veľmi budú tieto knihy, zošity a učebné materiály potrebné v roku 2022, keď sa začne plnohodnotná vojna medzi Ruskom a Ukrajinou. Dovtedy neboli vytvorené žiadne učebné materiály na výučbu slovenčiny špeciálne pre deti cudzincov na Slovensku. Boli sme prví, ktorí sa do tejto práce pustili. Projekt vývoja kníh sme začali ešte v roku 2018. Naši dizajnéri, ilustrátori a učitelia na nich pracovali štyri roky.
Počas vývoja slovníkov a príručky sme samostatne prizývali na konzultácie odborníkov z NIVAM. Neskôr nás zástupcovia NIVAM oslovili so žiadosťou o tlač našich kníh ako pomôcku pre ukrajinské deti utečencov. My sme túto myšlienku samozrejme podporili a dali sme na ňu súhlas. Výsledkom bolo, že všetky školy v Slovenskej republike s deťmi z Ukrajiny dostali sady učebníc a zošitov. Sme hrdí na to, že sa môžeme podieľať na takejto pomoci.

Práve za výsledok tohto projektu sme získali ocenenie Európska značka pre jazyky 2022.

Hovorili sme o tom na konferencii "Po roku pomoci odídencom z Ukrajiny vo vzdelávaní" v Prešove.