ICAN SCHOOL

O NÁS

Jazyková škola iCan School bola založená v roku 1998, je akreditovaná Ministerstvom školstva SR a špecializuje sa na výučbu slovenského jazyka ako cudzieho jazyka.

K študijným programom, ktoré naša škola ponúka, patria aj jedinečné tematické kurzy pre zdravotnícky personál a učiteľov. Deti sa u nás učia podľa učebníc slovenského jazyka, ktoré vypracovali učitelia našej školy v rámci projektu ERASMUS+.

Všetci učitelia školy sú rodení slovensky hovoriaci, majú pedagogické vzdelanie
a dlhoročné skúsenosti s výučbou slovenčiny ako cudzieho jazyka.

Vďaka členstvu v Asociácii slovenských jazykových škôl majú odborní pracovníci iCan School možnosť neustálej výmeny skúseností s učiteľmi a vedením iných jazykových škôl. Kurzy profesijného rozvoja v rámci Európskeho programu mobility, na ktorých sa učitelia a zamestnanci školy pravidelne zúčastňujú, nám napomáhajú udržiavať krok
s dobou a inováciami vo vzdelávacom procese.

Naším krédom je neustály vývoj
a napredovanie. Preto sú naši učitelia
a zamestnanci každoročnými účastníkmi Medzinárodného maratónu mieru
v Košiciach. V roku 2022 sme tu otvorili novú pobočku našej jazykovej školy.
Sme hrdí na to, že iCan School je hlavným koordinátorom viacerých projektov v rámci programu ERASMUS+. Výsledkom tejto činnosti bude vytvorenie novej informačnej a vzdelávacej platformy a učebných materiálov, ktoré zohľadňujú všetky aktuálne požiadavky v oblasti vzdelávania a informačných technológií.