FORMULÁR
SPÄTNEJ VÄZBY
po štúdiu na akreditovanej jazykovej škole iCan
Ohodnoťte, ako často ste počas kurzu používali vzdelávacie materiály (učebnice, zošity), kde: 0 = nepoužili / vôbec nepoužili, 5 = použili / použili počas vyučovacích hodín a počas domácich úloh, 10 = použili / použili niekoľkokrát za deň, pretože si nemohol/nevedel na nič spomenúť.
Ohodnoťte, aké pohodlné bolo pre vás tempo učenia, kde: 0 = vyučovanie bolo príliš pomalé, 5 = tempo učenia kurzu bolo čo najpohodlnejšie, 10 = vyučovanie bolo príliš rýchle.
Ohodnoťte, aké ťažké boli úlohy, kde: 0 = úlohy boli príliš jednoduché, 5 = úlohy boli dosť ťažké, ale zvládol som/zvládol som to sám, 10 = úlohy boli príliš ťažké, musel som požiadať priateľov alebo rodičov o Pomoc.
Ohodnoťte, ako jasne učiteľ vysvetlil novú látku, kde: 0 = vôbec nie jasné, musel hľadať ďalší materiál a vysvetlenia na internete, 5 = pomerne jasné, materiál nepotreboval ďalšie vysvetlenia, 10 = príliš veľa vysvetlení, mohli venovať pozornosť viacerým témam
Ohodnoťte, aký máte záujem pokračovať v štúdiu slovenského jazyka na akreditovanej škole iCan, kde: 0 = vôbec nemám záujem / nezáujem, 3 = pripravený pokračovať v štúdiu len bezplatne, 5 = súhlasil/ súhlasil by som, ak by cena vzdelanie nebolo vyššie ako priemerná cena kurzu v meste,8 = neváhal by som si zapísať ďalší kurz (úroveň) z iCan,10 = plánujem študovať na škole/vysokej škole na Slovensku a chcel by som vstúpiť do intenzívneho kurzu slovenčiny a dosiahnuť úroveň dostatočnú pre život a štúdium v ​​SR (B1-B2).
Odoslaním spätnej väzby súhlasíte s podmienkami spracovania údajov.