ICAN SCHOOL

3. NADNÁRODNÉ STRETNUTIE PARTNEROV PROJEKTU

S VIACERÝMI PRÍJEMCAMI V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+
2021-1-SK01-KA220-SCH-000031588

Dobrý deň milí študenti, učitelia a priaznivci Jazykovej školy iCan,

opäť sa Vám ozývame a pozdravujeme Vás. Chceme Vás informovať, čo sa udialo
nové od nášho posledného stretnutia s Vami. Ako už viete, po skončení prác na našich
učebniciach, pracujeme už rok na spracovaní metodických príručiek k učebnici Aha,
slovenčina! a pracovnému zošitu pre predškolákov Svet okolo nás po slovensky. Okrem toho, spolu s našimi partnermi vznikajú obrázkové komunikačné karty ako doplnkový učebný materiál a taktiež k prekladovému slovníku vznikajú španielska, nemecká, francúzska a čínska verzia.

Práce na projekte koordinujeme spolu s našimi partnermi z NIVaM, eMeLeS Dublin, Petit Slavik Paríž a Czech & Slovak Birmingham. Pred niekoľkými dňami sme sa všetci spolu stretli v priestoroch vzdelávacieho centra v Dubline na 3. nadnárodnom projektovom stretnutí, aby sme spolu prebrali postup prác na projekte, prediskutovali niektoré otvorené otázky a navrhli postup prác na ďalšie obdobie.

Dublin nás privítal slnečným počasím a dážď, ktorý je taký typický pre túto oblasť, sa nám vyhýbal. Hneď na druhý deň po prílete, sme sa všetci stretli v priestoroch Vzdelávacieho centra pre slovenské deti v Dubline na adrese Mount Carmel Secondary School, Kings Inns Street, Dublin 1.
Mali sme bohatý pracovný program.

Privítal nás p. Pacher, konateľ Vzdelávacieho centra v Dubline a p. Lucia Šefčíková – koordinátorka projektu za eMeLeS Dublin. P. Šefčíková nám predstavila vzdelávacie centrum, v ktorom sa učí slovenčinu cca 150 detí. Väčšinou ide o deti so slovenskými koreňmi s rôznou úrovňou slovenského jazyka.

Navštívili sme niekoľko tried, v ktorých práve prebiehali víkendové hodiny slovenčiny. Potešil nás záujem detí o zdokonaľovanie sa v slovenčine. Väčšinou išlo o deti, ktoré sa už narodili v Írsku, niektoré strávili časť detstva na Slovensku. Potešilo nás tiež, že sme na laviciach videli učebnice, ktoré sme počas predchádzajúcich rokov vytvorili, na projektovej tabuli sa zobrazovali cvičenia a obrázky z učebníc a deti počúvali nahrávky
k cvičeniam. Priamo v praxi sme sa presvedčili, že výsledky našej práce prinášajú svoje ovocie a sú oceňované učiteľmi v zahraničných centrách. Atmosféru v triedach môžete vidieť aj na fotografiách, ktoré prikladám. Práve v deň, keď prebiehalo naše nadnárodné stretnutie, vzdelávacie centrum navštívil aj p. predseda ÚSŽZ p. Pilip spolu
s veľvyslancom SR v Írsku p. Andrejom Drobom.
Vznikla tak pre nás vzácna príležitosť predstaviť p. veľvyslancovi naše učebnice slovenčiny pre deti cudzincov a krajanov. Prínos projektu bol viditeľný najmä pri sledovaní práce p. učiteliek priamo v triedach s využitím učebníc a pracovných zošitov.

Po časti venovanej spoznávaniu práce vo vzdelávacom centre, sme sa venovali informáciám týkajúcim sa postupu prác na projekte. O procese tvorby metodických príručiek informovala p. Tunegová, o procese tvorby obrázkových kariet a doplneniu prekladového slovníka o ďalšie 4 jazykové mutácie informovala p. Píšová z NIVaM.
P. Tunegová tiež zhodnotila čerpanie financií za celé projektové spoločenstvo. Partneri na projekte z Paríža p. Alžbeta de la Bouvrie a z Birminghamu p. Dagmar Smalley informovali o priebehu testovania v ich centrách. V závere stretnutia sme sa venovali otázkam týkajúcim sa najbližším úlohám na projekte. Mohli sme skonštatovať, že
s prácami postupujeme podľa plánu. Na jeseň sa opäť všetci stretneme na vzdelávacej, školiacej aktivite, kde sa učitelia zo zahraničných centier, ako aj zo slovenskej školy, budú školiť priamo pod vedením autorov, ako s učebnými a didaktickými materiálmi efektívne pracovať.
Po skončení oficiálnej časti stretnutia sme sa spoločne prešli ulicami Dublinu a emóciami a poznatkami nabitý deň sme ukončili na spoločnej večery v pravom dublinskom pube.

Tešíme sa na naše ďalšie spoločné stretnutie.

Ing. Iveta Tunegová

koordinátor projektu za iCan