Blog SK

Čo všetko sme stihli za tieto 2 mesiace?

Začiatok roka

Intenzívny a polointenzívny kurz slovenského jazyka a anglického jazyka v septembri, a taktiež prípravný kurz pre uchádzačov o štúdium na slovenskej univerzite.

Anglický jazyk počas sobôt od 21 septembra, a od 7 októbra v pondelky a stredy s nositeľom jazyka – vyučujúci Damian Eastwood z Manchestru.

• 21 októbra sa začal špeciálny kurz pre lekárov, príprava pred skúškou na Slovensku a možnosť pracovať v odbore.

Halloween v iCan – konkurzy v slovenčine, workshop, ceny a pozeranie filmu „Rodina Adamsovcov“


Čo máme naplánované?

• Lekcia o Dni boja za slobodu a demokraciu – hodina na ktorej učiteľ rozpráva a ukazuje video našim študentom, o udalostiach a histórii tohto dňa.

iCan Club – každý štvrtok pozeranie filmov, stolové hry a interaktívne lekcie o zaujímavých faktoch a udalostiach zo Slovenska.

• Vianočný večierok pre našich študentov – pripravujeme niečo zaujímavé!