Jazyková škola
Bratislava, Slovensko
Škola pokračuje v režime online
Môžete nás kontaktovať telefonicky alebo e-mailom, ktorý nájdete v časti Kontakty

Slovenčina pre zahraničných lekárov

 

Tento kurz je určený na prípravu zahraničných lekárov na absolvovanie doplnkovej odbornej skúšky pre lekárov, ktorej absolvovanie Vám umožní pokračovať v lekárskej praxi v Slovenskej republike a získať nostrifikáciu vášho vzdelania.

Kurz sa skladá z dvoch častí:

1.   časť

Všeobecný kurz slovenčiny je určený tým záujemcom, ktorí neovládajú slovenčinu na úrovní B1.

 Trvanie

3 mesiace, 360 akademických hodín

 Cena

 1699 €

 

 

2.    časť

Odborný kurz slovenského lekárskeho jazyka je určený pre zahraničných lekárov, ktorí hovoria po slovensky na úrovni B1. Ak už ovládate slovenský jazyk na úrovni B1, môžete okamžite začať výučbu 2. časťou.

 Trvanie

 3 mesiace, 66 akademických hodín

 Cena

 499 €

 

 

Všeobecný kurz slovenského jazyka 1699 € + odborný kurz slovenského lekárskeho jazyka  499 € = 2198 €. Ak platíte obe časti programu spolu, máte špeciálnu zľavu: 2099 € za celý kurz.

 

Termíny kurzov pre zahraničných lekárov v školskom roku 2019/2020:

2. časť

 21.10.2019 - 20.12.2019

  2. časť *

03.02.2020 – 18.03.2020*

 
                           * Dĺžka trvania kurzu je upravená tak, aby sa absolvent kurzu mohol prihlásiť na doplňujúcu skúšku, ktorá sa najbližšie bude konať dňa 19.- 20. 03.2020 na Jesseniovej LF UK. Cena kurzu:  245,- €  ( 36 hodín)
 

 

Absolvovanie kurzu nezaručuje úspešné absolvovanie odbornej skúšky, ale výrazne zvyšuje šance na úspech!


Táto webová stránka používa súbory cookies. Pri návšteve stránky vyjadrujete s týmto svoj súhlas. Akceptujem