Náš projekt zameraný na tvorbu metodických príručiek k učebniciam slovenčiny pre deti prišiel do cieľa

Projekt bude ukončený 28.02.2024

Milí priatelia,

hlásime sa Vám a máme dobré správy! Náš projekt zameraný na tvorbu metodických príručiek k učebniciam slovenčiny pre deti Aha, slovenčina!, Svet okolo nás po slovensky a k doplnkovým učebným materiálom pre deti prišiel do cieľa. Projekt bude ukončený 28.02.2024.
Dňa 12.2. 2024 sa stretli všetci partneri spolupracujúci na projekte u nás v škole iCan a bilancovali sme, čo všetko sa nám podarilo za dva roky realizácie projektu.
Osobne sa na seminári zúčastnilo každý deň asi 30 účastníkov. Zo zahraničia prišlo 8 pedagógov zo vzdelávacieho centra Petit Slavik, Paríž, 7 pedagógov zo vzdelávacieho centra z Birminghamu a tri učiteľky zo vzdelávacieho centra z Dublinu. Prítomní boli tiež traja odborníci z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže a tiež naši partneri z MŠ a ZŠ Odborárska 2, Bratislava, ktorí naše učebnice aj vznikajúce príručky tiež dobre poznajú, pretože ich podobne ako naši zahraniční partneri v procese tvorby priamo v triedach testovali a pripomienkovali.

Na stretnutí, na ktorom sa zúčastnili všetci naši zahraniční partneri projektu a tiež náš dôležitý slovenský partner NIVaM, toto všetko zaznelo.

Prednášajúcimi boli autori učebníc a autori metodických príručiek k učebniciam p. Uličná, p. Báčkai, p. Hirschnerová a p. Gregorík. P. Karol Csiba z NIVaM vo svojej prednáške prezentoval viaceré edukačné aktivity a didaktické pomôcky využiteľné pri osvojovaní si slovenského jazyka pri práci s obrázkovými kartami a to pre deti predškolského a školského veku. Venoval sa aj téme vzdelávacieho štandardu ako druhého jazyka, ktorý bol schválený ako dodatok v súčasnosti platného školského vzdelávacieho programu.
Veríme, že pre učiteľov, rodičov aj deti učiace sa slovenčinu budú na hodinách slovenčiny neoceniteľným pomocníkom obrázkové komunikačné karty, ktoré poskytujú veľa variácií využitia na hodinách slovenčiny. Obrázkové karty a metodickú príručku na prácu s nimi si bude možné zaobstarať cez web stránku www.slokia.sk od polovice marca 2024.

Počas projektu sme zorganizovali pracovné stretnutia v Bratislave, Paríži a Dubline ako aj dvojdňový seminár s možnosťou online pripojenia pre učiteľov základných aj materských škôl na ktorých sme učebnice, metodické príručky aj doplnkový učebný materiál predstavili širokej odbornej verejnosti.

Dovoľte nám aj trochu sa pochváliť. Náš projekt tvorby učebníc získal ocenenie Európska značka pre jazyky 2022. A tento mesiac sme dostali pozitívnu správu, že si našu prácu všimli aj v Európskej komisii a náš projekt bol vybraný ako jediný zo Slovenska do kompendia, ktorého cieľom je poukázanie na projekty, ktoré majú pozitívny vplyv na ľudí a organizácie poznačené vojnou na Ukrajine.

Viac informácií môžete nájsť TU
Teší nás, že spätná väzba od prítomných učiteľov bola len pozitívna, podľa vyjadrení pedagógov bolo toto dvojdňové školenie pre prítomných veľkým prínosom pri ich práci s učebnicami Aha, slovenčina! a Svet okolo nás po slovensky.

Celé školenie sme ukončili v príjemnej atmosfére v neďalekej reštaurácii na pracovnom obede.

Na záver ešte ponúkame pár fotografií z atmosféry počas nášho školenia. Tiež prikladáme prezentácie, ktoré na školení odzneli.


Iveta Tunegová, koordinátor projektov iCan