ICAN SCHOOL

Kurz "Smart Managerevolution"
bol nedávno ukončený

Leto 2023 sa stalo obdobím, keď škola iCan navštívila Rigu v rámci programu Learn&Lead. Počas dvoch týždňov sa konalo štyri vzdelávacie kurzy, ktoré tvoria program Smart Mindset Training: "Formovanie kultúry výnimočnosti", "Rozvoj ľudských možností na pracovisku", "Evolúcia inteligentného manažéra" a "Životná odolnosť". Kombinácia týchto tém predstavuje veľmi silný a žiadaný kurz na inšpiráciu a motiváciu ľudí - nielen učiteľov, ale aj manažérov, riaditeľov alebo jednoducho všetkých ľudí, pretože počas týchto dvoch týždňov môže každý získať množstvo cenných znalostí.
Mali sme najúžasnejších trénerov. S Vandou Novokšonovou sme prešli kurz o výnimočnosti, zorientovali sme sa vo silných a slabých stránach našej spoločnosti, vďaka čomu sme sa stali lepšími, analyzovali sme každý aspekt, aby sme pomocou sebahodnotiaceho dotazníka našli chýbajúce časti. Naučili sme sa teoretickým základom prístupu výnimočnosti a pokúsili sme sa tieto princípy realizovať v našich spoločnostiach.

Spolu s Agnieszkou Pedzimaz sme dokončili úžasný tréning na rozvoj možností. Pomocou špeciálneho pracovného zošita sme absolvovali množstvo veľmi informatívnych a zaujímavých úloh. Písali sme, kreslili sme, tvorili sme. Na tomto kurze sme analyzovali rôzne typy vedenia a porovnávali sme "šéfov z pekla a z neba".

Smart Managerevolution s Janou Chynoradskou bol vrcholom v polovici tohto kurzu. Tento kurz môže každému pomôcť uvedomiť si, kto je a čo mu chýba k tomu, aby sa stal lepším človekom. Vďaka tomu, že sme si prešli 9 princípov Learn & Lead a ich históriu, sme sa dozvedeli viac o sebe a o tom, čo môžeme urobiť, aby sme dosiahli svoje ciele.

Posledný tréning v rámci kurzu Smart Mindset bol venovaný odolnosti. Význam odolnosti nemožno podceňovať, pretože je jednou z kľúčových charakteristík všestranne rozvinutého človeka. Hoci tento kurz je možné ešte vylepšiť, odolnosť je stále veľmi dôležitým aspektom pre úspešný rozvoj osobnosti, a preto je užitočné mať potrebné zručnosti na jej zvýšenie."

Okrem samotného kurzu nás čakal nádherný program po vyučovaní. Išli sme na plavbu loďou, navštívili sme úžasnú Národnú knižnicu, išli sme do Jurmaly a mnoho ďalšieho.

Pobyt v Rige nebol len kurzom, ale aj cestou k sebapoznaniu. Bola to veľmi vzácna skúsenosť, ktorá nám všetkým pomohla uvedomiť si, kto sme a akou cestou sa máme uberať. Každá chvíľa prežitá tam nám pridávala nové vrstvy do spomienok.