ICAN SCHOOL

Tím iCanSchool sa zúčastnil na podujatí - Pohoda Festival 2023

Tím iCanSchool sa spolu s Nadáciou AK zúčastnil na podujatí - Pohoda Festival 2023. Cieľom našej účasti bolo vytvoriť špeciálny priestor pre deti, kde by mohli pohodlne tráviť čas socializáciou a rozvojom.

V rámci nami organizovaného podujatia mohli deti komunikovať, kresliť, maľovať
a zúčastniť sa virtuálnej cesty po Slovensku. Bola zorganizovaná séria online výletov po Slovensku, počas ktorých mohli deti a ich rodičia hravou formou navštíviť rôzne regióny krajiny, mestá, spoznať jej históriu, kultúru a prírodu.
Festival Pohoda 2023 a naše partnerstvo s Nadáciou AK bolo zážitkom, ktorý potvrdil účinnosť integrovaného vzdelávania. Sme hrdí na naše úspechy a naďalej pracujeme na tom, aby každé dieťa malo možnosť získať kvalitné vzdelanie a naplno rozvinúť svoj potenciál.