Právne minimum
pre zdravotníckych pracovníkov

Na kurze Fáza 4 si preštudujete všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce zdravotnú starostlivosť a obeh liekov v Slovenskej republike
iCan — akreditovaná jazyková škola

PRE KOHO JE TENTO KURZ UŽITOČNÝ?

Pre lekárov
Pochopite osobitosti právnych predpisov, ktorými sa riadi slovenské zdravotníctvo.
Pre zubných lekárov
Pochopite štruktúru slovenskej kvalifikačnej skúšky pre zdravotníckych pracovníkov.
Pre zdravotné sestry
Naučíte sá látku, ktorá je potrebná na zdokonalenie vedomostí, a pripravite sa na skúšku.
Lekárnikom
Získate koncentrované, aktuálne informácie o zákonoch, ktoré upravujú obchod s liekmi v Slovenskej republike.
Pôrodníkom
Komplexne sa pripravíte na prácu v jednej z najnáročnejších profesií.
Masérom
Osvojíte si základné právne znalosti, ktorú potrebujete na legálne vykonávanie zdravotníckych činností.
Ošetrovateľom
Získate právny základ pre svoju súčasnú prácu a kariérny rast.
Laborantom
Zvýšite svoju hodnotu na trhu práce tým, že rozšírite svoje kompetencie.
Zdravotníkom a záchranárom
Získate sebadôveru pri práci a prijatých rozhodnutiach z právneho hľadiska.

PROGRAM KURZU

Súčasťou kurzu sú všeobecne záväzné právne predpisy,
regulácia zdravotnej starostlivosti a obehu liekov v Slovenskej republike, ktoré
potrebujete vedieť, aby ste úspešne absolvovali test a ústnu časť kvalifikačnej skúšky pre všeobecných lekárov, zubných lekárov, zdravotné sestry, farmaceutov a pôrodníkov.

ROZVRH VÝUČBY

1
Začiatok kurzu
Bez dlhého úvodu sa pripájame k ZOOM a začíname.
2
Trikrát do týždňa
Dni a čas vyučovania sa upresňujú.
Intenzívne online vyučovanie v malých skupinách.
Študovať budete podľa programu vyvinutého praktickými právnikmi a získate maximálny súhrn užitočných informácií bez zbytočností.
3
Testovanie
Kurz využíva testy v programe MOODLE. V tom istom programe sa testy vykonávajú na skúškach na univerzitách. V rámci skúšobného testovania odpoviete na otázky zo skúšok z minulých rokov, pochopíte štruktúru skúšky a zistíte svoje slabé miesta pre sebakontrolu materiálu.
4
Koniec kurzu
Kurz sa skončil a zostáva vám ešte trochu času na odpočinok, usporiadanie získaných vedomostí a psychickú prípravu na skúšku.
5
Skúška
Držíme vám palce a čakáme na správy o úspešnom zložení skúšky. Je isté, že odpoviete na všetky otázky týkajúce sa skúšky.
Veľa šťastia!

ROZVRH VÝUČBY

1
Začiatok kurzu
Bez dlhého úvodu sa pripájame k ZOOM a začíname.
2
Trikrát do týždňa
Dni a čas vyučovania sa upresňujú.
Intenzívne online vyučovanie v malých skupinách.
Študovať budete podľa programu vyvinutého praktickými právnikmi a získate maximálny súhrn užitočných informácií bez zbytočností.
3
Testovanie
Kurz využíva testy v programe MOODLE. V tom istom programe sa testy vykonávajú na skúškach na univerzitách. V rámci skúšobného testovania odpoviete na otázky zo skúšok z minulých rokov, pochopíte štruktúru skúšky a zistíte svoje slabé miesta pre sebakontrolu materiálu.
4
Koniec kurzu
Kurz sa skončil a zostáva vám ešte trochu času na odpočinok, usporiadanie získaných vedomostí a psychickú prípravu na skúšku.
5
Skúška
Držíme vám palce a čakáme na správy o úspešnom zložení skúšky. Je isté, že odpoviete na všetky otázky týkajúce sa skúšky.
Veľa šťastia!
Ak si nie ste istí, hovoríte dostatočne dobre po slovensky, aby ste sa zúčastnili kurzu?
Máme skúšku.
(výsledky testu sú približné)
300 € *
* Možnosť získať refundáciu až do výšky 100% nákladov na kurz pri podáni žiadosti pred začiatkom kurzu na použitie finančných prostriedkov od IOM, EURES alebo podporného programu od miestnych samospráv. **

CENA KURZU

Cena kurzu
Skúšobné testovanie v programe MOODLE, ktorý využívajú univerzity, na základe otázok z minulých rokov, je k dispozícii všetkým študentom.
V prípade individuálnej platby za 24 vyučovacích hodín.
** Žiadosti o použitie verejných prostriedkov sa prijímajú najneskôr 3 týždne pred začiatkom kurzu.
Pomáhame so žiadosťou.
PRIHLÁSTE SA NA KURZ TERAZ
Kurz Fáza 4 predpokladá znalosť slovenského jazyka na úrovni B2. Ak je vaša úroveň nižšia, venujte pozornosť kurzu
Fáza 1 alebo Fáza 2.
Kliknutím na tlačidlo vyjadrujete súhlas s pravidlami ochrany osobných údajov.