ICAN SCHOOL

iCan School organizovala bezplatné kurzy
slovenského jazyka v Užhorode
v rámci projektu
"Slovenský jazyk pre užhorodských žiakov"

Po začatí svojej činnosti v meste Užhorod si škola iCan už získala popularitu medzi miestnym obyvateľstvom. Prezentácia projektu Slovenčina pre užhorodských študentov sa uskutočnila v Mestskej verejnej knižnici v Užhorode a vzbudila živý záujem viac ako 300 ľudí, prevažne tínedžerov.


Na podujatí sa zúčastnili Rastislav Jílek, poradca predsedu vlády SR pre Ukrajinu, a Alona Kurotová, spoluzakladateľka Ukrajinsko-slovenskej biznis agentúry (USBA) a riaditeľka jazykovej školy iCan. Hovorili o myšlienke a koncepcii školenia, ktoré je zamerané na pomoc mladým ľuďom, najmä deťom z vysídlených krajín, v ich rozvoji.
Zástupca primátora Užhorodu Vasyľ Homonaj sa poďakoval slovenským partnerom za ich pomoc počas vojny a zdôraznil príležitosť pre deti naučiť sa ďalší jazyk. Na podujatí sa zúčastnili aj zástupcovia miestnych úradov a kultúrnych inštitúcií.


Bezplatné kurzy slovenského jazyka, ktoré ponúka iCan School, sa začali vo februári a trvali do mája, pričom sa vyučovalo dvakrát týždenne. Účastníci, ktorí absolvovali aspoň 75 % vyučovacích hodín a úspešne absolvovali skúšku, získali certifikát, na ktorom bola uvedená úroveň ich znalostí.

Škola dostala viac ako 300 žiadostí, ale počet voľných miest bol obmedzený. Uchádzači vyplnili dotazníky a boli vybraní na základe určitých kritérií.
Autorské učebnice boli darom školy iCan Verejnej knižnici v Užhorode a Zakarpatskej oblastnej knižnici. Tým sa otvára možnosť bezplatného vyučovania slovenčiny pre všetkých, ktorí môžu tieto materiály v knižniciach využívať.

Škola iCan ďakuje Mestskému úradu v Užhorode, Zakarpatskej oblastnej knižnici a ďalším partnerom za ich srdečné prijatie a podporu. Projekt sa osvedčil nielen v oblasti výučby jazyka, ale aj v podpore rozvoja partnerstiev a realizácie zaujímavých medziregionálnych iniciatív v budúcnosti.