Blog SK

Univerzita Komenského v Bratislave

Založenie Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1919 malo veľký význam pre rozvoj kultúry, vedy a vzdelávania na Slovensku. Prvýkrát v histórii bola otvorená univerzita, na ktorej mohli Slováci získať vysokoškolské vzdelanie vo svojom jazyku. Doteraz získalo na Univerzite Komenského vzdelanie viac ako stotisíc študentov.

Univerzita je považovaná za najlepšiu univerzitu na Slovensku.

Univerzita Komenského v Bratislave ponúka štúdium na týchto fakultách:

Termíny na podávanie prihlášok

Bakalársky titul (1. stupeň), štúdium v anglickom alebo slovenskom jazyku, denná forma štúdia

01.01.2024 - 31.03.2024

Ďalšie termíny na podávanie prihlášok

Úrovne vysokoškolského vzdelávania, na ktorých prebieha výučba:

  • Bakalárske štúdium
  • Magisterské štúdium
  • Doktorandské štúdium

Jazyk:

Výučba prebieha v slovenskom jazyku. Pre zahraničných študentov je možné štúdium v skupinách v anglickom jazyku.

Podmienky:

Neodlišujú sa od podmienok pre slovenských študentov. Na univerzite prebiehajú jazykové kurzy (štatút jazykovej prípravy pre zahraničných študentov). Existujú aj kurzy na prípravu na prijímacie skúšky.

Cena:

Univerzita Komenského ponúka bezplatné štúdium, ktoré je dostupné len pre občanov EÚ. Pre všetkých ostatných zahraničných študentov je bezplatná výučba dostupná len v slovenskom jazyku.
Školné v anglickom jazyku sa pohybuje od 1000 eur za akademický rok (biochémia) do
11 000 eur (Lekárska fakulta).

Medzinárodné dohody:

Študenti z týchto univerzít majú možnosť študovať na Univerzite Komenského za iných podmienok, napríklad v rámci výmenných programov:

- Moskovská štátna univerzita pomenovaná po Lomonosovi, Moskva, Rusko.
- Kyjevská nacionálna univerzita pomenovaná po T. H. Ševčenkovi.

Adresa hlavnej budovy univerzity:

Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava

Jazykové testy zo slovenčiny

V rámci samostatného testovania si môžete urobiť test zo slovenského jazyka na úrovni A1 alebo si môžete zlepšiť svoje vedomosti pomocou rýchlych testov.
Vyplnením testu okamžite získate výsledky, dozviete sa správne odpovede a zdokonalíte sa v slovenčine.

Kurzy slovenského jazyka pre prijatie na vysokú školu

Pokiaľ ide o učenie sa jazyka s cieľom ušetriť peniaze, porovnajme náklady na bakalárske štúdium angličtiny počas niekoľkých rokov a náklady na intenzívnu výučbu slovenčiny v iCan School počas 10 mesiacov. Potom sa budete môcť prihlásiť na bezplatné vzdelávanie v slovenčine.

Náklady na bakalárske štúdium v angličtine sú v priemere približne 5 500 eur ročne. Za 4 roky štúdia zaplatíte 22 000 eur. Zatiaľ čo náklady na intenzívny kurz slovenského jazyka4 000 eur za 10 mesiacov.

Takže rozdiel v nákladoch a vašom priamom úžitku je 22 000- 4 000 = 18 000.

Čiže za kurz slovenského jazyka v iCan School zaplatíte len 4 000 eur namiesto 22 000 eur za kurz angličtiny. To je vaša úspora už len tým, že ste si vybrali intenzívny kurz slovenského jazyka.