Blog SK

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Univerzita P.J.Šafárika bola založená v roku 1959 zlúčením lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Pedagogickej univerzity v Prešove, a to bolo pokračovaním Košickej univerzity.

V roku 1964 bola Pedagogická fakulta pripojená k Univerzite Pavla Jozefa Šafárika. V roku 1973 bola pridaná právnická fakulta a v roku 1990 boli pridané ďalšie dve nové fakulty.

Dňa 1. januára 1997 sa Univerzita Šafárika rozdelila a v Prešove vznikla nová samostatná Prešovská univerzita.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ponúka štúdium na nasledujúcich fakultách:

Termíny na podávanie prihlášok

Bakalársky titul (1. stupeň), štúdium v anglickom alebo slovenskom jazyku, denná forma štúdia

01.01.2024 - 31.03.2024

Ďalšie termíny na podávanie prihlášok

Úrovne vysokoškolského vzdelávania, na ktorých prebieha výučba:

  • Bakalárske štúdium
  • Magisterské štúdium
  • Doktorandské štúdium

Jazyk:

Výučba prebieha v slovenskom jazyku. Pre zahraničných študentov je možné štúdium v skupinách v anglickom jazyku.

Cena:

Štúdium v slovenskom jazyku je bezplatné.

Náklady na štúdium v ​​anglickom jazyku na univerzitách pre zahraničných študentov sú vyššie ako náklady pre občanov Slovenska.

Platba za 1 rok štúdia v anglickom jazyku: od 900 € do 11 000 € (môže sa líšiť na rôznych fakultách).

Adresa hlavnej budovy univerzity:

Šrobárova 2, 041 80 Košice

Jazykové testy zo slovenčiny

V rámci samostatného testovania si môžete urobiť test zo slovenského jazyka na úrovni A1 alebo si môžete zlepšiť svoje vedomosti pomocou rýchlych testov.
Vyplnením testu okamžite získate výsledky, dozviete sa správne odpovede a zdokonalíte sa v slovenčine.

Kurzy slovenského jazyka pre prijatie na vysokú školu

Porovnajme si náklady na niekoľkoročné štúdium bakalárskeho štúdia v angličtine s nákladmi na intenzívnu výučbu slovenčiny v iCan School počas 10 mesiacov.

Štúdium bakalárskeho štúdia v anglickom jazyku na tejto univerzite bude stáť v priemere 4 000 eur ročne, čo spolu za 3 roky bude 12 000 eur.
Na druhej strane intenzívny kurz slovenčiny v iCan School stojí 4000 eur na 10 mesiacov.

Takže rozdiel v nákladoch na štúdium v angličtine a slovenčine je teda 12 000 - 4 000 = 8 000 eur.

To znamená, že výberom intenzívneho kurzu slovenského jazyka môžete ušetriť výraznú sumu 8 000 eur a študovať v slovenčine zadarmo.