Blog SK

Otvorili sme kurz pre lekárov

Na Slovensku je v súčasnosti akútny nedostatok zdravotníckeho personálu, preto Ministerstvo zdravotníctva SR zjednodušilo postup prijímania špecialistov zo zahraničia.

Dávame do Vašej pozornosti možnosť jazykovej prípravy zahraničných lekárov (so zameraním na lekársku terminológiu), ktorá Vám umožní realizovať Vaše ciele na Slovensku.

2.časť : cieľom je naučiť sa lekársku terminológiu.

Kurz odbornej slovenčiny je určený zahraničným lekárom, ktorí ovládajú slovenský jazyk na úrovni B1-B2.

Kurz prebieha od 21.10 do 20.12.2019, 66 akademických hodín, cena 499 €.

Ak ovládate slovenský jazyk na úrovni B1 – B2 môžete sa prihlásiť hneď na druhú časť kurzu.