RÝCHLY TEST 9
Na akej úrovni ovládaš slovenčinu?
Otestuj sa a zisti, ako dobre ovládaš slovenčinu.
Dokážeš odpovedať na tieto otázky rýchlejšie ako ja?
ZAČAŤ
Ako sa nazýva veta medzi úvodzovkami:
Ďalej
Skontrolovať
Výsledky
Označ nominatív jednotného čísla slova zvyšky:
Ďalej
Skontrolovať
Výsledky
Označ, ktoré slovné spojenie je napísané správne:
Ďalej
Skontrolovať
Výsledky
Urči ustálené viacslovné pomenovanie:
Ďalej
Skontrolovať
Výsledky
Označ nominatív množného čísla slova hotel:
Ďalej
Skontrolovať
Výsledky
Zvládol si to?
Podeľ sa svojim výsledkom!
Ešte raz