RÝCHLY TEST 27
Na akej úrovni ovládaš slovenčinu?
Otestuj sa a zisti, ako dobre ovládaš slovenčinu.
Dokážeš odpovedať na tieto otázky rýchlejšie ako ja?
ZAČAŤ
Doplňte I / Í, Y / Ý
z tmav_ch mračien sa zrazu
Ďalej
Skontrolovať
Výsledky
Doplňte I / Í, Y / Ý
ľudia sa ukr_li
Ďalej
Skontrolovať
Výsledky
Doplňte I / Í, Y / Ý
do svojich pr_bytkov
Ďalej
Skontrolovať
Výsledky
Doplňte I / Í, Y / Ý
o chv_ľu
Ďalej
Skontrolovať
Výsledky
Doplňte I / Í, Y / Ý
už blesk_
Ďalej
Skontrolovať
Výsledky
Zvládol si to?
Podeľ sa svojim výsledkom!
Ešte raz