RÝCHLY TEST 25
Na akej úrovni ovládaš slovenčinu?
Otestuj sa a zisti, ako dobre ovládaš slovenčinu.
Dokážeš odpovedať na tieto otázky rýchlejšie ako ja?
ZAČAŤ
Doplňte I / Í, Y / Ý
jeden znám_
Ďalej
Skontrolovať
Výsledky
Doplňte I / Í, Y / Ý
videl, ako sa pribl_žuje
Ďalej
Skontrolovať
Výsledky
Doplňte I / Í, Y / Ý
hroziv_ oblak
Ďalej
Skontrolovať
Výsledky
DoplňteI / Í, Y / Ý
zv_reného prachu
Ďalej
Skontrolovať
Výsledky
Doplňte I / Í, Y / Ý
oz_val sa
Ďalej
Skontrolovať
Výsledky
Zvládol si to?
Podeľ sa svojim výsledkom!
Ešte raz