RÝCHLY TEST 21
Na akej úrovni ovládaš slovenčinu?
Otestuj sa a zisti, ako dobre ovládaš slovenčinu.
Dokážeš odpovedať na tieto otázky rýchlejšie ako ja?
ZAČAŤ
Chcel by som, ...... si prišiel ku mne.
Ďalej
Skontrolovať
Výsledky
V jedálni ...... veľa študentov.
Ďalej
Skontrolovať
Výsledky
Rodičia sa starajú ...... deti.
Ďalej
Skontrolovať
Výsledky
Bola si už na Ukrajine? - Nie, ...... som nebola, ale bola som ...... v Rusku.
Ďalej
Skontrolovať
Výsledky
Tvrdohlavý ako ....... . Pracovitý ako ...... . Hladný ako ....... .
Ďalej
Skontrolovať
Výsledky
Zvládol si to?
Podeľ sa svojim výsledkom!
Ešte raz