RÝCHLY TEST 11
Na akej úrovni ovládaš slovenčinu?
Otestuj sa a zisti, ako dobre ovládaš slovenčinu.
Dokážeš odpovedať na tieto otázky rýchlejšie ako ja?
ZAČAŤ
Označ správne utvorenú zdrobneninu podstatného mena mesto:
Ďalej
Skontrolovať
Výsledky
Označ nominatív zámena k nej:
Ďalej
Skontrolovať
Výsledky
Označ slovo so slabikotvornou spoluhláskou r:
Ďalej
Skontrolovať
Výsledky
Ako sa voláte?
Ďalej
Skontrolovať
Výsledky
Kde je tabuľa?
Ďalej
Skontrolovať
Výsledky
Zvládol si to?
Podeľ sa svojim výsledkom!
Ešte raz