ICAN SCHOOL

OHLÁSENIE
8. ZASADNUTIE KOMISIE
PRE ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE ÚSŽZ
Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu v Báčskom Petrovci, v Srbsku
12.05.2023

8. zasadnutie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ, Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu organizuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí tento rok dňa
12. mája 2023 v Báčskom Petrovci, v Srbsku.

Predsedom Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu je Pavel Hlásznik, podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku.

Členmi sú zástupcovia z krajanských inštitúcií z Maďarska, Poľska, Rumunska, Srbska, Chorvátska a Ukrajiny.

Tohtoročné zasadnutie Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu sa bude konať na Gymnáziu J. Kollára v Báčskom Petrovci, 12.5.2023, od 10:00 do 16:00 hod. V rámci programu bude priestor na stretnutie s mnohými zástupcami z oblasti vzdelávania
z krajanských komunít v Srbsku, Rumunsku, Chorvátsku, Maďarsku, Poľsku a na Ukrajine.
PROGRAM ZASADNUTIA
10:00
Otvorenie zasadnutia
Peter Prochácka, podpredseda ÚSŽZ
Pavel Hlásznik, predseda sekcie
10:15 – 11:00
1. časť
>>> Aktivity ÚSŽZ na podporu aktivít v oblasti národnostného školstva, dotácie, Vykonávajúci plán ku Koncepcii
(P. Prochácka, ÚSŽZ)

>>> Informácia k táborom ÚSŽZ pre krajanské deti v lete 2023, Vyhodnotenie súťaže Prečo mám rád slovenčinu...
(K. Baranyaiová, ÚSŽZ)

>>> Informácia MŠVVaŠ SR k aktuálnym aktivitám (Kalendár, učebnice, pomôcky, vládne štipendiá pre krajanov)
(M. Malíková, MŠVVaŠ SR)
11:00 – 11:20
Prestávka na kávu
11:20 – 13:00
Prezentácia učebníc Aha, Slovenčina!
v rámci projektu Slovenčina pre deti cudzincov – pomôcka pre pedagógov a rodičov
A. Kurotová
I. Tunegová, iCan
13:00 – 14:30
Obed (miesto bude upresnené)
14:30
2. časť
Diskusia k bodom v časti 1, aktuálne otázky a podnety týkajúce sa oblasti podpory rozvoja národnostného školstva
15:00 – 15:30
Rôzne
15:30 – 16:00
Formulácia záverov/odporúčaní zo zasadnutia Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu
16:00
Záver zasadnutia
18:00
Večera
(miesto bude upresnené)