Blog RU

Рабочая встреча команды проекта iCan Language School

Dňa 10.03.2023 sme boli pozvaní na pracovné stretnutie so štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR p. Slavomírom Partilom.

Dostali sme príležitosť bližšie predstaviť naše edukačné pomôcky- učebnice a pracovné zošity slovenčiny určené pre deti cudzincov a krajanov. Stretnutia sa zúčastnila aj p. poslankyňa Mária Šofranko.

Hovorili sme o možnostiach distribúcie učebníc tak, aby sa dostali do rúk každého dieťaťa, rodiča, školy alebo vzdelávacej inštitúcie, ktorá o knihy prejaví záujem. Taktiež sme pána štátneho tajomníka informovali o prebiehajúcom projekte a stave spracovania metodických príručiek k týmto učebniciam a doplnkovým učebným materiálom.

Ďakujeme za úprimný záujem a tiež za príležitosť predstaviť výsledky našej viacročnej práce ocenené titulom Európska značka pre jazyky za rok 2022.