Blog SK

Kurzy slovenčiny alebo angličtiny skoro zadarmo!

Novootvorené kurzy slovenského jazyka alebo anglického jazyka v iCan

Máš záujem zdokonaliť sa v slovenskom a anglickom jazyku?

Si cudzinec, bývaš na Slovensku, potrebuješ zlepšiť svoju jazykovú úroveň, ale nemáš na to?

U nás je to možné s príspevkom z Nadácie AK v štipendijnom programe Už som tu!

Jazyková škola iCan otvára od 18.09.2017 nové polointenzívne kurzy slovenského a anglického jazyka pre VŠETKY jazykové úrovne.

Cena kurzu: 180 €

Doba trvania kurzu: 18.09. – 19.12. 2017

2-krát týždenne po 2 vyučovacie hodiny (48 - 50 vyučovacích hodín)


Kedy: začiatočníci: pondelok a stredu od 9,00 alebo od 18,00

рokročilí: utorok a štvrtok od 12,00 alebo od 18,00


POZOR!!!

Môžeš požiadať o finančný príspevok z Nadácie Alony Kurotovej v štipendijnom programe Už som tu!, ak spĺňaš nasledovné podmienky:

· Si štátny občan z krajiny mimo EÚ a EHP.

· Máš platný pobyt na území SR na účel štúdia, podnikania, zamestnania, zlúčenia rodiny alebo tolerovaný pobyt.

· Absolvovanie kurzu ti pomôže zlepšiť tvoje uplatnenie na slovenskom trhu práce a integrovať sa do slovenskej spoločnosti.

· Doteraz si sa neúspešne pokúšal zamestnať v SR po dobu 6 mesiacov, alebo tvoje podnikanie je zatiaľ neúspešné.

Výška finančného príspevku od 50% do 100% z ceny kurzu. (konkrétnu výšku zľavy posúdi Komisia Nadácie na základe sociálnej situácie žiadateľa).

V prípade tvojho záujmu o kurz, postupuj nasledovne:

1. Prihlás sa na kurz slovenského alebo anglického jazyka v Jazykovej škole iCan.

2. Požiadaj o príspevok na kurz Nadáciu AK v programe Už som tu! vyplnením žiadosti, s ktorou ti radi pomôžeme.

3. Priprav si motivačný list.

4. Za kurz platíš doplatok po schválení finančného príspevku Výberovou komisiou Nadácie AK, ak výška príspevku bola menej ako cena kurzu.


Ešte váhaš? Toto je jedinečná šanca!

Volaj: +421 905 460 194 Píš: icanschool@icanschool.sk

Koordinátor programu: Ing. Tunegová Iveta +421 908 306 504

iveta.tunegova@icanschool.sk