Blog SK

Novinky o projekte Erasmus+ - učebnica slovenského jazyka pre deti

Milí priaznivci Jazykovej školy iCan,
ako sme vo februári sľúbili, opäť sa Vám po mesiaci ozývame. Radi by sme sa s Vami podelili o novinky, kam sme sa za mesiac v prácach na tvorbe publikácií – učebníc a učebných materiálov slovenčiny pre deti cudzincov a krajanov - posunuli.

Stretávame sa stále prevažne v online priestore, ale to nám nebráni postupovať podľa plánu, tak aby sme dodržiavali termíny, ktoré sme si sami určili.

Tak čo je teda u nás nového?

Finišujú práce na grafickom spracovaní Prekladového slovníka, ktorý má pomôcť deťom, ktoré začali navštevovať slovenskú školu, ale slovenčina nie je ich rodným jazykom. Slovník však tiež bude veľkou pomôckou pre ich rodičov. Po obsahovej stránke je slovník už spracovaný, teraz pracujeme na jeho grafickej úprave a tiež sa rodia prvé návrhy obálky slovníka. Neočakávajte však od nášho slovníka strohú nudnú publikáciu, naplnenú množstvom slov a slovných spojení a ich prekladom. Pretože okrem tejto slovníkovej časti bude súčasťou slovníka tematická časť a majiteľ slovníka sa stane jej spolutvorcom. Ako si to predstavujeme? Ku každej téme alebo učebnému predmetu bude majiteľ slovníka tvorivo dopĺňať materiál, napr. nalepením alebo nakreslením obrázka k téme a tak bude slovník spoluvytvárať. Na konci slovníka čaká žiaka obrázková príloha typu What is what. Takže od nášho slovníka veru nečakajte žiadnu nudu.

A čo je nové s prípravou našich učebníc? V poslednom článku sme informovali, že autorky Učebnice prvého kontaktu spracovali 6 kapitol. Za mesiac k nim pribudli ďalšie dve! Samozrejme, ešte nie sme ani zďaleka v cieľovej rovinke. Aj keď ostáva spracovať už len poslednú deviatu kapitolu, veľké množstvo práce čaká ešte na našu p. grafičku a p. ilustrátorku. Ony dávajú každej kapitole výslednú podobu. No a takto spracovaný materiál s dostáva do rúk našich p. učiteliek, ktoré pilotne testujú každú kapitolu, aby sme získali cennú spätnú väzbu priamo z praxe a mohli učebný materiál vylepšiť.

V tomto čase sa testujú v triedach prvé tri kapitoly a to v rôznych krajinách, kde sa vzdelávajú deti Slovákov, alebo deti so slovenskými koreňmi. Testuje sa však aj u nás v iCan a školách, kde sa v triedach učia deti, ktorých rodiny sa presídlili na Slovensko a potrebujú a aj chcú sa zdokonaľovať v slovenčine. Testovanie učebníc preto prebieha v slovenských vzdelávacích centrách v Paríži, v Dubline, v Birminghame, v Moskve, ale aj v Bratislave. No a keďže teraz sa vyučovanie presunulo aj do online priestoru, nič nebráni tomu, aby sa testovalo takpovediac z obývačiek kdekoľvek na svete.

Tešíme sa na spätnú väzbu od našich žiakov z rôznych kútov Európy a tiež máme radosť z toho, že pripravujeme pre všetkých, ktorí na takéto učebnice dlhé roky čakajú, kvalitný učebný materiál.

Záverom tohto príspevku si môžete pozrieť pár fotografií z testovania Učebnice prvého kontaktu.

Majte sa dobre, buďte zdraví a dovidenia nabudúce.