Blog SK

ICanSchool sa zúčastní na veľtrhu vysokoškolského vzdelávania v Bratislave

Dňa 7. februára 2024 vás iCan school pozýva do stánku školy, kde vás oboznámime s kurzom slovenského jazyka, ktorý vás pripraví na prijatie na slovenskú vysokú školu. Znalosť slovenského jazyka vám dáva možnosť bezplatného nástupu na vysokú školu.


Na veľtrhu vysokých škôl "Kam za štúdiom v roku 2024" sa predstaví približne 100 vysokých škôl zo Slovenska, Českej republiky, Veľkej Británie, Švajčiarska, Belgicka, Talianska, Španielska, Dánska a Fínska. Na podujatí bude možné získať informácie o štúdiu, porozprávať sa so zástupcami vzdelávacích inštitúcií a získať kariérne poradenstvo.

Kedy : 7. februára od 9.00 do 15.00 hod.

Kde: DOM ŠPORTU, Vajnorská 100 (v blízkosti nákupného centra VIVO)