Blog SK

iCan School je partnerom a jedným z organizátorov projektu IT Fitness Test

IT Fitness Test je najväčší bezplatný test digitálnych zručností v krajinách Vyšehradskej štvorky a na Ukrajine.

IT Fitness Test, určený pre žiakov, študentov a dospelých, pomáha zistiť vaše silné a slabé stránky v tejto oblasti.

Tento test sa vykonáva v rôznych krajinách a iCan School je partnerom a jedným z organizátorov projektu IT Fitness Test. Je tiež zástupcom tohto testu na Ukrajine.

Získanie certifikátu po absolvovaní testu potvrdí vaše znalosti v oblasti informačných technológií a ozdobí váš životopis.

Generálna riaditeľka iCan School - Alona Kurotova o teste:
Dvanásty ročník IT Fitness Testu bol jedinečný z dvoch dôvodov. Rozšíril sa o Ukrajinu ako ďalšiu krajinu, kde prebehlo testovanie žiakov, ale čo je z nášho pohľadu ešte dôležitejšie, test bol určený a zúčastnili sa ho aj ukrajinskí žiaci a študenti dlhodobo žijúci na Slovensku z dôvodu vojnového konfliktu. Ako ukazujú výsledky testovania, v ktorom najlepšie dopadlo Slovensko nasledované Ukrajinou, táto krajina a jej žiaci a študenti majú v oblasti IT veľmi dobré znalosti a zručnosti. Pre mnohých z nich bola online forma vyučovania jedinou cestou pokračovania v štúdiu a keď si k dvom rokom covidu prirátame takmer dva roky vojny, vidíme, že potreba IT zručností je pre ich vzdelanie a ďalšie uplatnenie v živote kľúčová. Okrem toho samozrejme aj pre nich platí, že rýchle zmeny spoločností smerujúce k väčšej digitalizácií všetkých procesov si budú vyžadovať v krátkom čase množstvo odborníkov a špecialistov s novými vedomosťami a zručnosťami v oblasti IT. A práve na to, aby sme vedeli správne vyhodnotiť súčasný stav a nastaviť prípadné zmeny, je IT Fitness Test zameraný. Keďže so začiatkom vojny na Ukrajine a príchodom veľkého množstva vojnových odídencov na Slovensko sa naša spoločnosť zmenila, je veľmi správne, že ukrajinských žiakov a študentov zapájame do rovnakých projektov ako ich slovenských spolužiakov, keďže sú už neoddeliteľnou súčasťou nášho vzdelávacieho systému a časový rámec ich pobytu na Slovensku nevieme v súčasnej situácií odhadnúť. Tiež je nám už dnes jasné, že istá početná skupina týchto žiakov a študentov ostane na Slovensku aj po skončení vojny, nakoľko sa už nemajú kam vrátiť. Veľmi preto oceňujeme skutočnosť, že Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR (Digitálna koalícia) umožnila a podporovala účasť ukrajinských žiakov a študentov na testovaní digitálnych zručností a veríme, že v tejto tradícii bude pokračovať aj v budúcnosti.

IT Fitness Test vám dáva príležitosť overiť si svoje vedomosti v praxi. Nie je to len skúška, ale príležitosť zhodnotiť svoju úroveň a pripraviť sa na nové výzvy v tejto dynamickej oblasti.