Blog SK

Odpovede na 9 hlavných otázok kvalifikačnej/ doplňujúcej skúšky

O skúsenostiach lekára, ktorý absolvoval doplňujúcu skúšku pre zahraničných lekárov na Slovensku. Dozviete sa, ako skúška prebieha, ako dlho trvá a ako sa na ňu pripraviť, aby ste ju zložili na prvý pokus

  • O podaní dokumentov a začiatku skúšky

Približne mesiac pred skúškou som podal všetky potrebné dokumenty. V deň skúšky nás, asi 110 ľudí, rozdelili do dvoch skupín: 44 ľudí absolvovalo skúšku na lekára a 67 na zubára. Všetci sme sa zhromaždili vo veľkej aule, kde nám rozdali testové úlohy.

  • Ako dlho trvá doplňujúca skúška pre zahraničných lekárov na Slovensku?

Skúška sa začala okolo 8.00 ráno. Písomná časť trvala približne 1-2 hodiny. Počas tohto času bolo potrebné odpovedať na všetkých 100 otázok.

  • Ako prebieha ústna časť skúšky?

Po skončení písomnej skúšky nás rozdelili do skupín po 20 osôb na ústnu časť.

  • Koľko otázok bolo v písomnej časti?

V písomnej časti skúšky bolo 100 otázok. Asi 20 z nich sa týkalo slovenského legislatívy a ostatných 80 bolo na medicínsku tému.

  • Koľko otázok sa pýta v ústnej časti skúšky?

Na každú otázku v ústnej časti bolo ešte 3-4 doplňujúce otázky. V miestnosti bolo prítomných 5 ľudí.

  • Ako prebiehala skúška ako celok?

Celkovo sa mi skúška nezdala príliš náročná. Ale boli aj niektoré ťažké otázky. Jednou z nevýhod bolo, že skúška prebiehala za prítomnosti ostatných študentov alebo uchádzačov, a nie individuálne s komisiou.

  • Ako sa pripraviť na skúšku, aby ste ju zvládli na prvý pokus?

Začal som sa pripravovať niekedy vo februári 2023 v škole iCan School. Tam som prešiel 2. a 3. fázou prípravy. Odporúčam začať prípravu vopred a venovať pozornosť štúdiu všetkých základných momentov a klasifikácií.

  • O obzvlášť ťažkých otázkach a témach na skúške

Na skúške boli otázky, ktoré sme na inštitúte nepreberali. Avšak celková časť sa mi nezdala príliš náročná. Je dôležité byť pripravený na akékoľvek témy a materiál študovať čo najpodrobnejšie.

  • Rada pre lekárov, ktorí sa pripravujú na absolvovanie doplňujúcej skúšky na Slovensku

Odporúčal by som preštudovať si celú skúšku, minimálne základné momenty a klasifikácie.

Podrobné odpovede na každú otázku nájdete v rozhovore nižšie.

PRIHLÁSIŤ SA NA KURZ SLOVENSKÉHO JAZYKA PRE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

POMOC PRI ZAMESTNÁVANÍ ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV NA SLOVENSKU