Blog SK

Hurá, môžeš si otestovať svoje vedomosti zo slovenského jazyka!

Milý žiak/ žiačka, milý študent/ študentka,

s radosťou Ti oznamujeme, že sme pre teba sprístupnili možnosť otestovať svoje vedomosti zo slovenčiny vyplnením testu na sebahodnotenie.

Test vychádza z obsahu učebnice pre deti cudzincov Aha, slovenčina! jazyková úroveň podľa SERR A1 a je určený pre deti vo veku 6 – 18 rokov.

Test je určený každému, kto sa snaží zdokonaliť v slovenčine, ktorá je pre neho cudzím jazykom. Ak si už absolvoval kurz slovenského jazyka, alebo sa slovenčinu učíš online a chceš mať istotu, že slovenský jazyk ovládaš minimálne na úrovni A1, náš test je pre teba ideálny. Možno zistíš, že tvoja úroveň ešte nie je dostatočná, alebo naopak, si na tom v poznávaní slovenčiny už lepšie. V každom prípade máme pre teba v ponuke kurzy slovenčiny ušité na tvoju jazykovú úroveň. O našich kurzoch sa môžeš dozvedieť na stránke iCan School.

Absolvovanie testu má však pre tebe aj ďalší benefit - otvorí ti cestu k získaniu vouchera na nákup digitálneho zariadenia (notebook, tablet) z projektu Ukrajinský žiak.

Na získanie vochera na nákup digitálneho zariadenia musí fyzická osoba so štatútom Dočasného útočiska z Ukrajiny (vek 6 - 18 rokov) spĺňať tieto podmienky:

  • z objektívnych príčin sa nemôže zúčastňovať školskej dochádzky na základnej alebo strednej škole v SR (čestné prehlásenie je súčasťou registračného formulára),
  • absolvovala jazykový test slovenského jazyka (úroveň A1), vytvorený na základe schválenej učebnice slovenského jazyka pre deti cudzincov Aha, Slovenčina! (žiaci od 6 do 18 rokov),
  • úspešne absolvovala IT fitness test digitálnej gramotnosti v ukrajinskom jazyku (žiaci od 15 rokov).

A ešte jedna informácia na záver. Do konca septembra je test sprístupnený na stránke projektu Ukrajinský žiak, pretože časový rámec projektu na registráciu končí 31.10.2023.

Od 10.11.2023 bude test sprístupnený pre každého, kto sa zdokonaľuje v slovenčine a potrebuje si svoje jazykové vedomosti otestovať. O všetkých zmenách a novinkách ťa budeme včas informovať.