Blog SK

Intenzívny kurz slovenského jazyka pre cudzincov Nové !!!

Od 01.10.2017 otvárame novú skupinu intenzívneho kurz slovenského jazyka

Komu je kurz určený:
Tým, ktorí potrebujú rýchlo zvládnuť slovenský jazyk, pretože plánujú:
- študovať na slovenských vysokých školách v slovenskom jazyku,
- pracovať v slovenských firmách,
- podnikať na Slovensku.
Trvanie kurzu:
od 01.10.2017 – do 31.01.2018 4 mesiace cena: 1479€ alebo 1519€ ( príprava na VŠ)
od 01.02.2018 – do 30.06.2018 5 mesiacov cena: 1849€ alebo 1899€ (príprava na VŠ)
Počet hodín do týždňa:
minimálne 25 vyučovacích hodín
Ako prísť na náš kurz:
1. vyplniť prihlášku na web stránke a zaslať požadované dokumenty
2. po odoslaní faktúry uhradiť školné
3. prevziať rozhodnutie o prijatí na štúdium v iCan
4. zažiadať o udelenie národného víza na príslušnej ambasáde SR
5. doložiť doklady k žiadosti o národné vízum
6. po udelení víza pricestovať a zaregistrovať sa v iCan na štúdium
Porovnanie národné vízum a prechodný pobyt na účel štúdia:
Časové hľadisko:
Procedúra od požiadania do udelenia národného víza trvá od cca 10 dní do 30 dní.
Procedúra od požiadania do udelenie prechodného pobytu na účel štúdia trvá nepomerne dlhšie.
Administratívne a finančné hľadisko:
Žiadosť o udelenie národného víza posudzuje ZU SR a iný orgán do procesu nezasahuje.
Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel štúdia prijíma ZU SR a rieši ho cudzinecká polícia.
Doklady potrebné k doloženiu žiadosti:
K žiadosti o udelenie národného víza dokladá žiadateľ tieto doklady: pas, fotografie, doklad potvrdzujúci účel pobytu a zdravotné poistenie na dobu štúdia.
K žiadosti o prechodný pobyt na účel štúdia dokladá žiadať okrem týchto dokladov aj výpis z registra trestov, finančné krytie pobytu, doklad o ubytovaní a po príchode je povinný absolvovať prehliadku na Klinike cudzokrajných chorôb ( minimálne 208 €).
Záverom:
Ak k nám prídete na národné vízum, ušetríte čas aj peniaze.
Samozrejme, má to aj obmedzenia, týkajúce sa pohybu v rámci EU a povolenia pracovať. Tieto sú len dočasné, pretože po absolvovaní jazykových kurzov ste pripravení ďalej študovať na vysokých školách, alebo pracovať a legalizáciu pobytu potom budete riešiť iným spôsobom.
V prípade záujmu nás kontaktujte na:
Tel.: +421 905 460 194
skype: icanschool