Blog SK

Letná jazyková škola slovenčiny pre slovenské deti v zahraničí

Jazyková škola iCanSchool sa od júla 2020 veľmi teší otvoreniu letnej jazykovej školy pre deti žijúce v zahraničí. Našimi žiakmi sú deti od piatich rokov. Deti sú z rôznych krajín, napríklad z Ruska, Ukrajiny, Anglicka, Francúzska a podobne.

Vyučovanie prebieha prostredníctvom online stretnutia, na ktorom sa v spolupráci s rodičmi deti stretávajú so slovenským jazykom a literatúrou, zvykmi, tradíciou či kultúrou Slovenska.

Vyučovanie je zamerané na komunikáciu, precvičovanie si písania, čítania, nadobúdania i upevňovania slovnej zásoby spisovnej slovenčiny.

Počas vyučovania lektorka slovenského jazyka využíva rôzne inovatívne metódy, zábavné i veselé programy, hry slúžiace k učeniu sa slovenčiny hrou.