Blog SK

Výlet do Českej republiky!

Naši študenti sa dozvedeli, čo znamená byť dobrovoľníkmi.

V rámci českého projektu obnovy kláštora v meste Tisnov sme vysadili jablone.

Bolo vysadených celkom 12 jabloní, ktoré vyrastú v kláštornej záhrade!