Blog SK

Projekt "Slovenčina pre deti cudzincov" ocenený v rámci programu Erasmus+

S potešením oznamujeme, že náš projekt "Slovenčina pre deti cudzincov" bol zahrnutý do novej publikácie Európskej komisie, ktorá prezentuje úspešné príklady podpory poskytnutej v ramcí programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity v kontexte konfliktu na Ukrajine.

Projekt Slovenčina pre deti cudzincov, realizovaný jazykovou školou iCan (koordinátor projektu) a partnermi, je jedným z 15 vybraných iniciatív, ktoré efektívne pomohli jednotlivcom postihnutým vojnou. Naša iniciatíva sa zameriavala na uľahčenie procesu integrácie detí cudzincov do slovenského prostredia prostredníctvom výučby slovenčiny.

V rámci projektu sme vytvorili materiály, ktoré pomáhaju deťom získavať základné jazykové zručnosti a zlepšovať svoje komunikačné schopnosti v slovenčine. Veríme, že pomocou tejto iniciatívy sme mohli prispieť k lepšiemu porozumeniu a integrácii detí do miestnej komunity.

Tento úspech nás inšpiruje a tešíme sa, že sme mohli prispieť k podpore solidarity a integrácie v našom regióne.