Blog SK

Slovenčina pre deti cudzincov - metodické príručky, obrázkové karty a metodické odporúčania

Milí učitelia, rodičia, riaditelia vzdelávacích centier,

iste už z našich článkov a FB postov viete, že náš projekt, ktorého cieľom bolo spracovať metodické príručky, ale aj nový učebný materiál, úspešne došiel do cieľa. Projekt skončil, ale čo neskočilo a čo je veľmi dôležité je to, aby sa naša práca ďalej šírila k tým cieľovým skupinám, pre ktoré je určená. A to bol aj dôvod, aby sme zorganizovali webinár, na ktorom sme všetko, čo sme za uplynulé dva roky spolu s našimi partnermi vytvorili, predstavili širokej odbornej aj laickej verejnosti.

Webinár sa uskutočnil dňa 30. 05. 2024. Nás teší, že o účasť na webinári bol medzi našimi krajanmi v zahraničí veľký záujem. Pripojili sa záujemcovia z rôznych krajín západnej Európy (Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Írsko, Nemecko, Taliansko a iné), ale tiež zo zámoria, hlavne z Kanady (Vancouver, Calgary). Záujem prejavili tiež učitelia slovenčiny z krajanských komunít žijúcich v Maďarsku, Rumunsku, alebo v Chorvátsku. Potešilo aj pripojenie pani učiteľky slovenčiny, ktorá toho času žije na Aljaške. Moderná doba nám dáva aj takéto možnosti spájania ľudí naprieč kontinentami pre dobro veci, v tomto prípade pre šírenie možností využitia učebníc, metodických príručiek, metodických odporúčaní a doplnkových učebných materiálov.

Ako teda webinár prebiehal?

Úvod patril koordinátorke projektu p. Ivete Tunegovej a informáciám:

  • čo sme v projekte vytvorili,
  • komu je učebný materiál určený,
  • či je bezplatný a ako ho môže záujemca získať,
  • dôležité linky ak mám záujem o učebnice slovenčiny, metodické príručky k nim, prekladové slovníky a pd.

Všetkých účastníkov privítala aj spoluorganizátorka webinára p. Betka de la Bouvrie zo vzdelávacieho centra Petit Slavik z Paríža.


V druhej časti webinára si slovo zobrala spoluautorka učebnice Aha, slovenčina! ale aj metodickej príručky k tejto učebnici p. Martina Uličná a zamerala sa hlavne na tú časť, ktorá sa venuje správnemu nácviku výslovnosti a písania. Toto považujeme za niečo, čo je veľmi dôležité, pretože pre učiteľov doteraz cvičenia zamerané na správny nácvik výslovnosti a nahrávky k nim v ponuke učebných materiálov výrazne absentovali. Viac na túto tému si môžete vypočuť v prezentácii p. Martiny Uličnej.

V ďalšej časti webinára dostala priestor p. Janka Píšová z NIVaM a predstavila novú edukačnú pomôcku, ktorú môžu učitelia využiť aj v materských aj v základných školách ako doplnkový materiál k učebnici Aha, slovenčina! a Svet okolo nás po slovensky – Obrázkové komunikačné karty. Čo obsahujú? V jednej sade obrázkových kariet nájdete:

  • 264 kariet farebných aj čiernobielych s ktorými pracuje na hodine učiteľ,
  • sadu zmenšených kariet pre žiaka,
  • metodickú príručku k obrázkovým kartám.

Viac o možnostiach využitia obrázkových kariet nájdete v prezentácii p. Píšovej vo videu z webinára.

Príklady dobrej praxe odprezentovali v poslednej časti webinára naši projektoví partneri p. Alžbeta de la Bouvrie z Petit Slavik z Paríža a p. Lucia Šefčíková zo vzdelávacieho centra z Dublinu. Videli sme ukážky z testovania našich učebníc, metodík a obrázkových kariet priamo z tried vo vzdelávacích centrách.

Webinár, na ktorý sa prihlásilo 57 záujemcov z celého sveta, sme ukončili diskusiou a prísľubom, že každý účastník bude mať prístup k videu z webinára a ak prejaví o Obrázkové karty záujem, môže očakávať od nás zásielku.

Spätná väzba, ktorá sme si mohli prečítať už počas konania webinára, nám dodala energiu v našej práci pokračovať s ešte väčšou chuťou.

Ďakujeme Vám a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a stretnutia s Vami.

A úplne na záver:


  • obrázkové karty môžete až do vyčerpania zásob BEZPLATNE získať, kontaktujte nás na adrese:
iveta.tunegova@icanschool.sk
deputy@alkur.sk


Teraz je možné požiadať o dotáciu na učebnice ÚSŽZ – platí pre vzdelávacie centrá združené v ISEA alebo spolupracujúce s ÚSŽZ. Pre možnosť získať dotáciu kontaktujte prosím p. Katarínu Baranyaiovú.

katarina.baranyaiova@uszz.gov.sk