Blog SK

Kurzy online so zľavou 50%!

Kurzy slovenčiny a angličtiny online so zľavou 50%!
Od začiatku mája príďte sa učiť dvaja a plaťte za jedného!!

Máme voľné miesta v skupinách polo-intenzívneho vyučovania - 2 krát do týždňa, 80 eur mesačne = 5 eur za hodinu:
Slovenský jazyk A2 B1 B2
Anglický jazyk B1 B2

Otvárame skupiny od 2 ľudí na intenzívny kurz slovenčiny - pracovné dni - po dve akademické hodiny
Miesto v skupine A2 - intenzívny kurz slovenčiny - pracovné dni - 4 akademické hodiny do konca júna!
Otvárame skupinu A1 - polo-intenzívny slovenský jazyk - 80 eur mesačne!

Nenechajte si ujsť príležitosť naučiť sa jazyk iba za 5 eur za hodinu!
Prihlášky nechávajte v komentároch alebo posielajte v súkromných spravách.