Blog SK

29.07.2023 «Kráčaj a rozprávaj!».

Milí priatelia, s veľkým potešením vám oznamujeme jedinečný zážitok, ktorý sme získali na stretnutí "Kráčaj a rozprávaj!".

Jazyková škola iCan bola pozvaná aktívne sa zúčastniť na tejto vzdelávacej misii pod patronátom Nadácie Alony Kurotovej a USBA.

Tím iCan sa s radosťou zapojil do komunikácie a precvičovania slovenského jazyka. Veď jazyková výmena so zástupcami slovenskej komunity pomáha obohacovať vedomosti a kultúrne zázemie.

Vďaka Radoslavovi Derikovi, profesionálnemu učiteľovi filológie, mali účastníci skvelú príležitosť zlepšiť svoje komunikačné schopnosti a spoznať nuansy jazyka.

Mimoriadne zaujímavé bolo rozprávanie Dmytra Konysheva o jeho životnom príbehu
a úspechoch na Slovensku.

Rozhovor bol zameraný na sociálne a domáce problémy spoluobčanov, súčasný život na Slovensku a upozornil aj na zmeny, ktoré Ukrajincov na Slovensku čakajú na jeseň 2023.

Všetkým prítomným na podujatí "Kráčaj a rozprávaj!" by sme chceli vyjadriť úprimné poďakovanie za ich nadšenie a chuť aktívne sa zúčastniť na kultúrnej výmene. Veríme, že takéto podujatia rozširujú obzory a poskytujú príležitosť zdokonaliť sa v jazykových zručnostiach v živej komunikácii.