Blog SK

Ukončenie školského roka pre deti, ktoré sa učia ruštinu

Pozývame deti, ktoré sa učia ruštinu v našej škole, ako aj ich rodičia, na dovolenku!


Povieme vám, čo sme sa naučili, budeme čítať básne, spievať piesne a tancovať. Všetky deti dostanú školské diplomy!