Blog SK

3. nadnárodné projektové stretnutie – Paríž

Milí priaznivci našej školy,
hlásime sa Vám opäť s novinkami, ktoré sa udiali od nášho posledného stretnutia.

Len pred mesiacom sme sa virtuálne stretli v Dubline a už sme si začiatkom júna zaleteli do Paríža. Bohužiaľ, opäť len virtuálne, keďže cestovanie medzi krajinami nie je ešte úplne jednoduché. Naši partneri a hostitelia z Petit Slavik sa nám snažili atmosféru Paríža a ich vzdelávacieho centra priblížiť čo najviac.

Na úvod sme sa naladili na tú správnu atmosféru pravým francúzskym šansónom a hlasom Edith Piaf. Privítala nás riaditeľka vzdelávacieho centra Petit Slavik p. Alžbeta de la Bouvrie. Predstavila nám - ale hlavne novým účastníkom stretnutia - aktivity víkendového vzdelávacieho centra, ktorý má priestory priamo v centre Paríža a vznikol pred 12 rokmi. Od roku 2014 je centrum zaradené do siete slovenských vzdelávacích centier. Zameriava sa hlavne na vzdelávanie a udržiavanie úrovne slovenského jazyka pre deti predškolského a školského veku. Poriada množstvo mimoškolských akcií a aktivít pre svojich žiakov aj počas letných mesiacov.

Paríž a svoju víkendovú školu nám už v peknej slovenčine predstavili priamo žiaci vzdelávacieho centra Petit Slavik.

Od p. Matiskovej sme boli informovaní o pandemických opatreniach na francúzskych školách, ktoré však na rozdiel od situácie u nás boli počas druhej a tretej vlny otvorené za prísnych protipandemických opatrení. Dozvedeli sme sa, že zaočkovanosť vo Francúzsku je viac ako 50% a preto sú už možné aj mimoškolské aktivity realizované prezenčne. Pre nás, ktorí žijeme na Slovensku, nebolo úplne prirodzené počuť o opatreniach Vigipirate ako nástroja boja proti terorizmu, ktoré boli zavedené na školách po sérii teroristických útokoch vo Francúzsku. Bohužiaľ, aj toto je realita súčasnosti. Ale späť k nášmu projektu.

Veľmi zaujímavé a inšpiratívne bolo pre nás sledovať ukážky priamo z hodín testovania u malých predškolákov, alebo u žiakov školského veku z testovania 4. kapitoly Učebnice prvého kontaktu. Pozorovať prácu učiteľa s učebným materiálom a sledovať reakcie detí, to nám dodalo veľa energie do ďalšej práce a utvrdilo nás v poznaní, že naša práca má zmysel.

Pozreli sme si aj ukážky z testovania vo vzdelávacích centrách v Dubline a Birminghame a so svojimi skúsenosťami z testovania sa podelila aj p. učiteľka Lenková z iCan.

Na tomto stretnutí sme privítali aj autorky učebných materiálov PZ pre predškolákov p. Hirscherovú a autorku Učebnice prvého kontaktu p. Báčkai. Obe autorky predstavili svoje publikácie, s akým zámerom pristupujú k ich tvorbe a čo by mali pri práci s publikáciami deti zvládnuť a čo by sa mali naučiť. V diskusii odpovedali na otázky prítomných a priblížili svoje zámery a predstavy, ako pracovať s učebnicami.

Pre nás všetkých bolo toto stretnutie „s vôňou“ Paríža príjemným a podnetným pracovným stretnutím. Po letnej prestávke, ktorá však pre nás nebude oddychom, ale prácou nad ďalšími kapitolami učebníc, sa v septembri stretneme a na jeseň celý náš tím privíta ďalší účastník projektu- vzdelávacie centrum v Birminghame.

Prajeme Vám krásne leto plné zážitkov a veríme, že s viacerými z Vás sa na jeseň stretneme pri štúdiu slovenčiny v iCan alebo v lete na našom letnom kurze slovenčiny.