Blog SK

Doložky pre edukačnú publikáciu našich knih

Milí priaznivci našej školy,
s potešením vám oznamujeme, že naše knihy sa oficiálne stali učebnicami!

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v plnom súlade
s ustanoveniami § 13 odseky 4 a 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, a na základe schvaľovacieho protokolu vypracovaného Národným inštitútom vzdelávania
a mládeže v Bratislave vydáva doložky pre edukačnú publikáciu
  • Svet okolo nás po slovensky
  • Aha, slovenčina! Učebnica pre deti cudzincov a krajanov
  • Aha, slovenčina! Pracovný zošit 1 a 2 od autoriek Mgr. Klaudia Báčkai, Mgr. Martina Uličná, PhD.

Tento krok Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zohľadňuje dôležitosť kvalitného a súčasného učebného materiálu pre študentov
v rámci ich vzdelávania. Schválením našich kníh ako učebníc prejavuje ministerstvo svoju dôveru v ich obsah a ich prínos pre kvalitný vzdelávací proces. Toto rozhodnutie otvára cestu pre školy a pedagogických pracovníkov, aby tieto učebnice mohli používať
v rámci svojich vyučovacích aktivít.

Objednať učebnicu Svet okolo nás po slovensky
Objednať učebnicu Aha, slovenčina! Učebnica pre deti cudzincov a krajanov
Objednať Aha, slovenčina! Pracovný zošit 1
a Pracovný zošit 2