Blog SK

Projekt „Digitálny príspevok pre žiakov z UA"

ICAN SCHOOL sa stala partnerom unikátneho projektu „Digitálny príspevok pre žiakov z UA" („Ukrajinský žiak"), ktorý spustila Digitálna koalícia.

Projekt poskytuje podporu ukrajinským deťom, ktoré majú status „Odídenca"
a navštevujú základnú alebo strednú školu na Slovensku.

V rámci projektu „Ukrajinský žiak“ je možné poskytnúť príspevok (formou certifikátu) vo výške 350 eur na nákup nového digitálneho zariadenia až pre 20 000 ukrajinských detí.

Dôvodom nášho partnerstva je skutočnosť, že naše učebnice Slokia.sk pomáhajú deťom cudzincom naučiť sa slovenský jazyk a ľahšie sa integrovať do vzdelávacieho procesu na Slovensku, čo podporuje celkové zameranie projektu.

V súčasnosti je v systéme školského vzdelávania SR začlenená menej ako polovica ukrajinských žiakov, ktorí sa nachádzajú na Slovensku.

Projekt „Ukrajinský žiak" môže významne prispieť k motivácii ukrajinských detí a ich rodičov navštevovať školu v Slovenskej republike a zabezpečiť im tak kontinuitu vyučovacieho procesu, a čo je pre deti po prežitom strese nemenej dôležité, projekt prispieva k ich socializácii v novom, slovenskom prostredí, zatiaľ čo vojna na Ukrajine stále prebieha.

Zapojiť sa do projektu môžete do 30. septembra 2023.

Na získanie certifikátu musí dieťa spĺňať tieto požiadavky:

- byť občanom Ukrajiny,

- mať na Slovensku štatút „Odídenec",

- byť zapísaný do školského systému Slovenska,

- byť mladší ako 18 rokov.

Všetky informácie o registrácii a podmienkach uplatňovania digitálneho príspevku nájdete na webe ukrajinskyziak.sk

Call centrum
+421 (0) 232 284 467 (v pracovných dňoch počas 9.00-17.00 je poskytované poradenstvo v ukrajinskom jazyku).

Do ukončenia projektu je možné zakúpiť tlačenú verziu učebníc so zľavou 25% - zľavový kód uaziak: www.slokia.sk/ucebnice