Blog SK

Ako prebehli jarné mesiace (detské projekty) v našej škole?

Naša škola, rovnako ako mnoho iných, funguje online od polovice marca. Karanténa sa začala v polovici marca a naši učitelia boli schopní okamžite zmeniť svoju prácu a začali sa zapájať do vyučovania cez online platformy.

V marci, apríli a máji sme pokračovali v kurzoch slovenského jazyka pre deti rôzneho veku, kurzoch ruského jazyka pre deti od 4 do 11 rokov a kurzoch hudobnej výchovy pre deti. Pokračoval v práci vynikajúci klub žurnalistiky a literárnej tvorivosti, ktorý v čase karantény bol pre deti bezplatný (vďaka našej učiteľke Tatiane Mortinej!). Začali sme tiež s fascinujúcimi hodinami matematiky, kreslenia a nechystáme sa zastaviť!