Blog SK

Novinky o projekte Erasmus+ - učebnica slovenského jazyka pre deti

Milí priaznivci Jazykovej školy iCan,
Od našej poslednej informácie o postupe prác na projekte Erazmus+ - Slovenčina pre deti cudzincov - pomôcka pre pedagógov a rodičov pri inklúzii detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v SR ubehli už 2 mesiace a my Vás opäť chceme informovať, kam sme sa s prácami na projekte posunuli.
Bolo to náročné obdobie, našu prácu výrazne ovplyvňuje pandémia, ale my stále pracujeme, stretávame sa, aj keď hlavne online a plníme čiastkové ciele, ktoré sme si pri vstupe do projektu stanovili. Koncom novembra sme zasielali na Národnú agentúru programu Erazmus+ SAAIC predbežnú správu za obdobie 09/19-09/20 o plnení úloh, priebehu prác na jednotlivých publikáciách, čerpaní rozpočtu atď. Agentúra posúdila správu ako dostatočnú, ktorá poskytuje národnej agentúre obraz o smerovaní nášho projektu a správa bola agentúrou schválená. Táto dobrá správa nás pozitívne naladila a my v iCan aj partneri z ŠPÚ a zahraničných partnerských vzdelávacích spolkov sme sa mohli naladiť na vianočnú a novoročnú pohodu.

Hneď po novom roku v januári sme uskutočnili viacero online porád, na ktorých sme sa venovali jednotlivým publikáciám, ktoré vznikajú postupne kapitola za kapitolou, od autoriek smerujú k recenzentom, na ilustračné a na grafické spracovanie. Takto upravené sa postupne dostávajú k prvým žiakom, ktorí učebný materiál začali od decembra 2020 testovať v triedach našich partnerských vzdelávacích centier v Dubline, Paríži a Birminghame. V nasledujúcom období učebný materiál začnú testovať aj deti v iCan a na vybraných MŠ a ZŠ v Bratislave.

A ako napredujeme pri tvorbe jednotlivých publikácií? V tomto čase je už autorsky spracovaný Prekladový slovník vybraných pojmov pre ZŠ a pracuje sa na jeho finálnej podobe. Prekladá sa druhá časť Manuálu pre inklúziu detí cudzincov. Tieto dve publikácie manažuje náš partner na projekte – Štátny pedagogický ústav.

S potešením Vám môžeme oznámiť, že naše autorky Učebnice slovenčiny prvého kontaktu už autorsky spracovali 6 z deviatich lekcií, ktoré sa teraz postupne recenzujú, ilustrujú a ďalej graficky a redakčne spracúvajú. A ako sme spomenuli, aj sa už pilotne testujú. Ukážky našej práce si môžete pozrieť pod týmto článkom.

Tešiť na nový pracovný zošit sa môžu aj deti, ktoré sa učia po slovensky vo veku od 3 do 6 rokov. Naše autorky p. Hirschnerová a Filagová pre nich spracúvajú veľa podnetných cvičení, dopĺňačiek a tvorivých úloh, aby sa v materskej škole (a nielen tam), vedeli so svojimi slovenskými kamarátmi ľahko dohovoriť.

Zmyslom nášho snaženia je pripraviť kvalitný učebný materiál pre deti cudzincov a krajanov, pre predškolákov a žiakov ZŠ. Tešíme sa na odozvy od pedagógov, ktorí s našimi publikáciami už pracujú, alebo budú pracovať. O všetkom novom Vás budeme opäť za mesiac informovať.