Blog SK

Hľadáme dobrovoľníkov!

Hľadáme dobrovoľníkov do medzinárodného detského jazykového tábora!


Ponúkame Vám možnosť stráviť užitočne čas počas leta a pomôcť deťom cudzincov s prekonaním jazykovej bariéry.

Zručnosti, ktoré môžeš nadobudnúť: pre študentov pedagogických fakúlt osvojenie si teoretických vedomostí v praxi, tímová práca, kreativita, komunikácia v cudzom jazyku, zodpovednosť pri práci s deťmi, flexibilita.

Každý vybraný účastník táborov musí prejsť krátkym školením v Jazykovej škole iCan, kde sa preberá program tábora a zaúčajú sa menej skúsení dobrovoľníci – asistenti a animátori.

Organizátor medzinárodného detského tábora: Súkromná jazyková škola iCan, Lazaretská 8, Bratislava

Požiadavky na dobrovoľníka:

Vek: 18+, najlepšie študent pedagogickej fakulty VŠ

Pracovná doba: dvaja dobrovoľníci/deň kurzu od 7,30 – do 12,30 alebo od 12,00 – 17,00

5 dní v týždni (pondelok- piatok)

Oblasť činnosti: asistent učiteľa pri výučbe jazyka,

doprovod detí na obed,

podpora počas poobedných aktivít a podujatí,

animátor- vedomostné hry, tvorivé dielne apd.

Jazykové znalosti: slovenský - rodený hovorca a ďalší jazyk angličtina a/alebo ruština.

Termíny letného tábora:

05/08/2019 – 09/08/2019

12/08/2019 – 16/08/2019

19/08/2019 – 23/08/2019

Program denného kurzu:

Jazyková škola iCan organizuje medzinárodný detský denný letný tábor v centre Bratislavy.

Vek detí : 6 – 12 rokov

Výučba jazyka: denne 3 vyučovacie hodiny

  • anglický
  • nemecký
  • ruský
  • slovenský ako cudzí jazyk

Poobede: mimoškolské aktivity, hry, tvorivé dielne, návšteva kultúrnych podujatí apd.