Blog SK

Informácie hlavného hygienika SR

Jazyková škola iCan Vám dáva do pozornosti aktualizované informácie hlavného hygienika SR týkajúce sa situácie šírenia koronavírusu v SR.

https://www.erasmusplus.sk/doc/Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_6.pdf