Blog SK

Ranné správy RTVS - o problémoch učenia slovenčiny ako cudzieho jazyka

Aljona Kurotová v ranných správach RTVS 15.04.2020 hovorí o problémoch vyučovania cudzincov a slovákov, žijúcich v zahraničí.