Blog SK

Letný tabor pre deti v Auguste 2019 v iCan

Jazyková škola Vás pozýva do viacjazyčného letného tábora! Zároveň v našom tábore budú fungovať 4 skupiny pre štúdium jazykov:

- anglického
- nemeckého
- ruského
- slovenského ako cudzieho jazyka.

Denne budú prebiehať 3 vyučovacie hodiny cudzieho jazyka.

Vyučovanie cudzieho jazyka – v doobedňajších hodinách, po obede budú všetky deti spolu hrať, učiť sa nové veci, tvoriť, pripravovať a skúšať predstavenie, chodiť na prechádzky, stretávať a zoznamovať sa, aby sa mohli skamarátiť!

V cene sú zahrnuté hodiný cudzieho jazyka, raňajky, obed a olovrant, pitná voda, vstupné na exkurzie a programy, materiály pre kreatívne aktivity.

V našom programe: návšteva múzea, výlet do starého mesta a zoznamovanie sa s jeho pokladmi a tajomstvami, quest, príprava a skúšanie divadelnej hry, pravidelné prechádzky a hry v prírode, spoločenské hry, tanečný workshop, tvorivé aktivity.

Tábor sa bude konať v budove školy iCan School.


Termíny:

05/08/2019 – 09/08/2019

12/08/2019 – 16/08/2019

19/08/2019 – 23/08/2019

Vek: 6 – 12 rokov

Cena:159 Euro