Blog SK

Vzdelanie na Slovensku: lepšia alternatíva k štúdiu v Anglicku, USA a Českej republike

Vzdelanie na Slovensku: lepšia alternatíva k štúdiu v Anglicku, USA a Českej republike

Dvojitý slovensko- americký diplom s iCan sa stáva skutočnosťou!

Jazyková škola iCan ponúka prípravu na ďalšie štúdium na európskych univerzitách. Novým strategickým partnerom školy sa stala Vysoká škola manažmentu, americká pobočka City University of Seattle, ktorá sa nachádza v Bratislave a ktorá poskytuje veľmi zaujímavé možnosti získania vysokoškolského vzdelania.

iCanSchool Vám ponúka po desiatich mesiacoch výučby anglického jazyka v iCan možnosť zapísať sa na VŠM City University of Seattle a ďalej získať dvojitý bakalársky diplom Bc./BSBA, dvojitý magisterský diplom Mgr./MBA, alebo absolvovať doktorandské štúdium a získať titul PhD.Výhody takéhoto štúdia:

- po ukončení štúdia absolventi VŠM City University of Seattle získajú 2 diplomy: slovenský diplom s titulom Bc. a americký diplom City University of Seattle s titulom BSBA., čím sa pre absolventov otvárajú možnosti uplatnenia na európskom aj americkom trhu práce,

-vyučujúci sú ľudia so skúsenosťami z prostredia medzinárodného manažmentu, anglický jazyk je často ich rodný jazyk,

- možnosť online štúdia, umožňujúceho získať vzdelanie z ľubovoľného miesta na svete.Ak sa rozhodnete pre štúdium, Jazyková škola iCan Vám pomôže:

- pripraviť sa na prijímacie pohovory na VŠM, City Univerzity of Seattle,

- nostrifikovať svoj doklad o ukončení štúdia,

- dostať prechodný pobyt na účel štúdia v Slovenskej republike,

- zabezpečí potrebné úradné preklady Vašich dokladov,

- pomôže Vám nájsť ubytovanie počas doby štúdia.