Blog SK

Školská dochádzka sa stane povinnou

Školská dochádzka sa stane povinnou aj pre deti z iných krajín. Školy budú mať na prípravu čas počas celej nasledujúcej ročnej periódy. Zahraničné deti, vrátane tých z Ukrajiny, budú musieť chodiť do školy od školského roku 2024/2025. V nadchádzajúcom období tak deti ešte nebudú musieť chodiť do školy. Ministerstvo školstva uviedlo, že na implementáciu tejto povinnosti je potrebné sa ešte dôkladne pripraviť.

Základnú školu Na hôrke v Nitre navštevuje 500 detí, z nich 70 pochádza z Ukrajiny. Tieto deti začala škola prijímať ihneď po vypuknutí konfliktu, ktorý prinútil mnohých ľudí hľadať útočisko na Slovensku.

O integrácii detí zo zahraničia do slovenského vzdelávacieho systému hovorila redaktorka RTVS Jana Obrancová.

„Očakávali sme príchod 20 až 25 detí, ale nakoniec prišlo 80. Vzhľadom na ich veľký počet sme ich ihneď integrovali do existujúcich kolektívov, kde sa rýchlo adaptovali,“ dodala Dana Halajová, riaditeľka ZŠ Na hôrke, Nitra.

Slovenskí žiaci vypovedali, že ich ukrajinskí spolužiaci dosahujú dobré výsledky a správajú sa k nim ohľaduplne a hovoria, že sú si blízki priatelia.

Tisíce detí mimo vzdelávacieho systému

Momentálne navštevuje školu na Slovensku približne 10 500 detí z Ukrajiny, ale odhaduje sa, že ďalších 5000 až 8000 detí stále nie je zaradených do vzdelávacieho systému. „Tieto deti sa nachádzajú v rôznych komunitách a nemajú možnosť interakcie so svojimi rovesníkmi, čo môže v budúcnosti vytvárať problémy,“ povedala riaditeľka Halajová.

Ministerstvo školstva preto plánuje v najbližšom školskom roku posilniť výučbu slovenčiny pre deti zo zahraničia priamo v rámci vyučovania a zapojiť ich do rôznych voľnočasových aktivít. Povinná školská dochádzka by pre týchto deti mala byť zavedená o rok neskôr. „Štát má určité záväzky voči týmto deťom, ale je nevyhnutné mať aj realistický plán na to. Školy neboli dostatočne pripravené na zavedenie povinnej dochádzky ešte v školskom roku 2023/2024. Avšak od roku 2024 budeme novým vládam odporúčať postupovať touto cestou,“ dodal minister školstva Daniel Bútora.

Pred týmto termínom by sa mali školy kapacitne pripraviť na možný nárast počtu žiakov zo zahraničia. Na to sa však musia pripraviť nielen školy, ale aj deti. Mnohé deti zo zahraničia nemajú dostatočnú úroveň slovenčiny, preto im ako jazyková škola iCan ponúkame naše služby a pomoc pri výučbe slovenčiny.

informácie boli čerpané z spravy.rtvs.sk