Súkromná jazyková škola iCan
Štúdium slovenského a anglického jazyka v Bratislave
(+421) 905 460 194
Pre život, štúdium a podnikanie
pre život, štúdium a podnikanie

Slovenský jazyk

Slovenský jazyk je štátnym jazykom Slovenskej republiky. Používa sa v úradnom styku, v niektorých oblastiach verejného styku, vedie sa v ňom úradná agenda. Vzdelávanie v Slovenskej republike prebieha v slovenskom jazyku, s výnimkou vyučovania cudzích jazykov, alebo vyučovania na bilinguálnych gymnáziách. Pre občanov iných štátov je vzdelanie v slovenčine bezplatné. Toto ustanovenie platí pre všetkých cudzincov bez výnimky.

Preto, ak ste sa rozhodli získať vzdelanie na Slovensku, je pre vás výhodné, aby ste začali so štúdiom slovenčiny. Ovládanie slovenského jazyka Vám umožňuje:

 • prístup k bezplatnému vzdelaniu v slovenskom jazyku,
 • dáva Vám možnosť integrovať sa do slovenskej spoločnosti.

Slovenský jazyk- príprava na štúdium na vysokej škole


Diplomy slovenských vysokých škôl sú uznávané vo všetkých krajinách EÚ. Ďalšou výhodou je možnosť bezplatného vzdelania v slovenskom jazyku na slovenských verejných vysokých školách, ktorá je prístupná záujemcom o štúdium, cudzincom do veku 26 rokov. Ak absolvujete naše jazykové kurzy slovenského jazyka, ktoré Vám pomôžu pripraviť sa na prijatie na univerzitu, budete môcť pokračovať v štúdiu na rovnakej úrovni ako slovenskí študenti. Ak vás táto ponuka oslovila, prihláste sa na program A :. "Príprava na univerzitné štúdium v slovenskom jazyku".


Charakteristika programu A: « Príprava na univerzitné štúdium v slovenskom jazyku "

 • Trvanie: 10 mesiacov, od septembra.
 • Minimálny vek: 15 rokov.
 • Počet študentov v skupine: dvanásť.
 • Intenzita vyučovania: 28-30 hodín do týždňa.
 • Cena: 1899 € / 5 mesiacov, 3798 € / 10 mesiacov.
   

Dôležitou skutočnosťou je, že na niektoré zo slovenských univerzít môžete byť prijatí na základe výsledkov z profilových predmetov vášho maturitného vysvedčenia, ktoré sú dôležite pre danú fakultu vysokej školy. Prijatie bez prijímacieho pohovoru Vám ušetrí nielen veľa síl na prípravu, ale aj čas. Avšak, znalosť slovenčiny je podmienkou pre získanie vysoko kvalitného vzdelania.

Ak ste už získali vyššie vzdelanie doma na úrovni bakalára alebo magistra (inžiniera), môžete pokračovať v štúdiu magisterského (inžinierskeho), alebo doktorandského programu v slovenskom jazyku. Kurzy slovenského jazyka v Bratislave Vám pomôžu v príprave na magisterské, inžinierske alebo doktorandské štúdium na niektorej z verejných vysokých škôl. Napríklad:

 • STU (Slovenská technická univerzita);
 • Univerzita Komenského;
 • Ekonomická univerzita;
 • iné univerzity a vysoké školy.

Náš vzdelávací program pre prijatie na vysokú školu (program A) vám pomôže získať povolenie na pobyt za účelom štúdia na Slovensku.

Slovenský jazyk pre prijatie do slovenských stredných škôl

 
Slovenská legislatíva v oblasti regionálneho školstva (základné školy) nevytvára žiadne problémy pri prijatí alebo pokračovaní v štúdiu na základných školách. Vaše dieťa bude prijaté do akejkoľvek školy v komunite podľa miesta bydliska bez akýchkoľvek ďalších požiadaviek, a to aj bez znalosti jazyka; úlohou školy je jazyk žiaka doučiť. Avšak, ak už má vysvedčenie o základnej školskej dochádzke a bude premýšľať o pokračovaní v štúdiu na strednej škole alebo na vysokej škole na Slovensku, môžu vzniknúť ťažkosti. Žiak bude musieť dokonale ovládať slovenský jazyk a vedieť plynule komunikovať. Čo sa dá robiť v tejto situácii? Ako zvládnuť rýchlu prípravu dieťaťa do školy? Prichádzame s riešením. Prihláste svoje dieťa do jazykového kurzu v rámci programu B :. « Príprava žiaka na štúdium na strednej škole v slovenskom jazyku“.

Charakteristika programu B "Príprava žiaka na štúdium na strednej škole v slovenskom jazyku"
 • Trvanie: päť alebo 10 mesiacov, od septembra alebo od februára.
 • Minimálny vek: 15 rokov.
 • Počet študentov v skupine: dvanásť.
 • Čas trvania: najmenej päť mesiacov.
 • Intenzita vyučovania: denne 5 až 6 hodín.
 • Cena: 1899 € / 5 mesiacov, 3798 € / 10 mesiacov.
 • Čas: 9:00-10:30, prestávka, potom 10:50-12:20, prestávka, 13:00-14:30
   
Nespolupracujeme s konkrétnymi školami, pretože výber vzdelávacej inštitúcie závisí od miesta bydliska, záujmov (šport, jazyky, matematika a podobne), alebo od študijných predpokladov žiaka. V každej situácii vám budú kvalifikovaní pracovníci našej školy nápomocní pri zápise dieťaťa do školy podľa vášho záujmu (program B). Tento vzdelávací program tiež vášmu dieťaťu umožní dostať povolenie na pobyt na Slovensku, ale v tomto prípade dieťa musí mať k dispozícii pedagóga, ktorý sa zaviaže, že sa bude o vaše neplnoleté dieťa starať.

Slovenský jazyk pre život


Ak ste sa rozhodli nájsť si prácu na Slovensku, pre bežnú komunikáciu a život budete potrebovať základné znalosti slovenského jazyka. Preto naši odborníci pripravili program pre cudzincov - slovenský jazyk pre bežnú komunikáciu. Ponúkame intenzívny (denne po dobu piatich mesiacov - program C) a polointenzívny kurz (večerný kurz trikrát týždenne po dve akademické hodiny - program D). Intenzívne kurzy pripravujú cudzincov pre každodennú komunikáciu a umožnia vám získať povolenie na pobyt na Slovensku po dobu štúdia.
 
Charakteristika programu C "Slovenský jazyk na každodennú komunikáciu - intenzívny kurz"
 • Trvanie: päť alebo 10 mesiacov, začiatok v septembri alebo vo februári.
 • Minimálny vek: 15 rokov.
 • Počet študentov v skupine: dvanásť.
 • Čas trvania: najmenej 5 mesiacov.
 • Intenzita prípravy: 4 hodiny denne.
 • Cena: 1849 € / 5 mesiacov, 3598 € / 10 mesiacov.
 • Čas: 9:00-10:30, prestávka, potom 10:50-12:20.
 
Charakteristika programu D: "Slovenský jazyk na každodennú komunikáciu - polointenzívny kurz"
 • Trvanie: päť alebo 10 mesiacov, začiatok v septembri alebo vo februári.
 • Minimálny vek: 15 rokov.
 • Počet študentov v skupine: dvanásť.
 • Čas trvania: najmenej 5 mesiacov.
 • Intenzita štúdia: 2 hodiny trikrát týždenne
 • Cena: 449 € / 5 mesiacov a 898 €/ 10 mesiacov.
 • Čas: 13:00-14:30 a 18:00-19:30.

Slovenský jazyk pre podnikanie

 
Ak máte vážny záujem o založenie svojho vlastného podnikania na Slovensku, môžete to dosiahnuť oveľa rýchlejšie a efektívnejšie, ak absolvujete program E zameraný na štúdium slovenského jazyka za účelom obchodnej komunikácie: «Slovenský jazyk na obchodnú komunikáciu - intenzívny kurz" alebo program F: "Slovenský jazyk na obchodnú komunikáciu - polointenzívny kurz".

Charakteristika programu E: "Slovenský jazyk na obchodnú komunikáciu - intenzívny kurz"
 • Trvanie: 5 alebo 10 mesiacov, začiatok v septembri alebo vo februári.
 • Minimálny vek: 15 rokov.
 • Počet študentov v skupine: dvanásť.
 • Čas trvania: najmenej 5 mesiacov.
 • Intenzita prípravy: 4 hodiny denne.
 • Cena: 1849 € / 5 mesiacov, 3598 € /10 mesiacov.
 • Čas: 9:00-10:30, prestávka, potom 10:50-12:20.
Charakteristika programu F: "Slovenský jazyk na obchodnú komunikáciu - polointenzívny kurz"
 • Trvanie: 5 alebo 10 mesiacov, začiatok v septembri alebo vo februári.
 • Minimálny vek: 15 rokov.
 • Počet študentov v skupine: dvanásť.
 • Čas trvania: najmenej 5 mesiacov.
 • Intenzita výučby: 2 hodiny trikrát týždenne.
 • Cena: 449 € / 5 mesiacov a 898 € / 10 mesiacov.
 • Čas: 13:00-14:30 alebo 18:00-19:30
Pomoc pri založení podniku môže poskytnúť spoločnosť SlovakiaInvest, ktorá je naším dlhodobým partnerom a nesporným lídrom v oblasti založenia podnikov pre cudzincov. Vzdelávacie kurzy pre cudzincov za účelom podnikania dávajú možnosť získať povolenie na pobyt na Slovensku po dobu štúdia.
 

Kategórie
Novinky
Hodnotenia, recenzie
Dokumenty
Najlepšie univerzity na Slovensku
 • Univerzita Komenského Bratislava
  Univerzita Komenského
  Bratislava
 • Slovenská technická univerzita Bratislava
  Slovenská technická univerzita
  Bratislava
 • Ekonomická univerzita Bratislava
  Ekonomická univerzita
  Bratislava
Kde sa nachádzame
Lazaretská 8 (1. poschodie)
811 01 Bratislava, Slovensko
E-mail:
ican@icanschool.sk
Теl.:
(+421) 905 460 194
Skype:
icanschool
Hľadajte nás: