Jazyková škola
Bratislava, Slovensko

Často kladené otázky

 

 

Čo potrebujete na získanie vyššieho vzdelania na Slovensku zadarmo?

V prvom rade musíte ovládať slovenský jazyk, pretože bezplatné vzdelávanie je dostupné len na štátnych vysokých školách a len vo vyučovacích programoch v slovenskom jazyku. Budete tiež potrebovať apostilované preklady dokumentu o dosiahnutom vzdelaní (maturitné vysvedčenie, bakalársky diplom) pre ich ďalšiu nostrifikáciu.

 

Čo je «nostrifikácia» a ako ju získať?

Nostrifikácia je postup uznávania vzdelávacích dokumentov cudzích krajín. Ak chcete zveriť tento postup odborníkom, odporúčame vám kontaktovať našich partnerov - poradenskú spoločnosť SlovakiaInvest. Obráťte sa na Viktoriu na adrese: Viktoria.Savchenko@slovakiainvest.sk a ona Vám poskytne to najlepšie poradenstvo.

 

Je pravda, že na slovenské univerzity prijímajú bez prijímacích skúšok?

Je to naozaj tak. Na niektoré odbory uchádzači môžu byť prijatí na základe súťaže známok za predchádzajúce 4 roky. Upozorňujeme, že maturitné vysvedčenie alebo diplom musia byť nostrifikované a výpisy známok z predchádzajúcich rokov musia byť preložené do slovenského jazyka. Avšak ak na Vami zvolený odbor prijímajú na základe prijímacích skúšok, radi Vás na  skúšky pripravíme v rámci nášho programu prípravy na štúdium na vysokej škole

 

Kde budem bývať počas štúdia?

Naša škola spolupracuje s viacerými študentskými internátmi a  ubytovňami v Bratislave, ako aj s realitnou kanceláriou. Radi pomôžeme študentom intenzívnych a letných kurzov nielen nájsť miesto na bývanie podľa ich preferencií, ale aj komunikovať s ubytovacím manažérom alebo prenajímateľom.

 

Aké sú náklady na bývanie v Bratislave?

Samozrejme, je ťažké zovšeobecniť, pretože potreby našich študentov môžu byť veľmi odlišné. Napriek tomu sa pokúsime predstaviť hlavné položky mesačných výdavkov na osobu. Nájomné na bývanie: 80-450 eur (od lôžka v internáte/ubytovni až po jednoizbový byt (garsónku); jedlo: 60-100 eur; mesačný lístok na mestskú hromadnú dopravu: 27 eur.


Je možné vybrať si vysokú školu až počas kurzu prípravy na prijímacie skúšky?

Dôležitou podmienkou je, aby študent rozhodol o voľbe špecializácie v prvých dvoch mesiacoch kurzu. Je to nevyhnutné, pretože už v novembri budú jazykové kurzy doplnené o výučbu zameranú na prípravu študentov na prijímacie skúšky na vybranú fakultu. Ak ste už vybrali smer štúdia, radi Vám pomôžeme s výberom vysokých škôl odporúčaním najlepších fakúlt.

 

Pomáhate pri príprave a podaní prihlášky na vysokú školu?

Informujeme našich študentov o termínoch pre podanie prihlášky, ako aj o všetkých požiadavkách fakulty. Pomáhame správne zostaviť životopis a poskytujeme podporu vo všetkých fázach prijatia. Upozorňujeme, že poplatok za podanie prihlášky na vysokú školu nie je zahrnutý v cene kurzu a študent za to platí zvlášť.

 

Čím sa líši národné vízum od povolenia na pobyt?

Národné vízum sa vydáva študentom jazykových kurzov s intenzitou najmenej 25 hodín týždenne. Získanie takéhoto víza trvá oveľa menej času ako získanie povolenia na pobyt. Okrem toho požiadavky konzulátu sú oveľa jednoduchšie.

Kde získať národné vízum: na konzuláte Slovenskej republiky v krajine, ktorej ste občanom.

Ktoré dokumenty musia byť priložené k žiadosti: cestovný pas, rozhodnutie o vašom prijatí na kurz, fotografia rozmerom 3 х 3,5, potvrdenie o ubytovaní na Slovensku, zdravotné poistenie.

Získať národné vízum môžete po prihlásení sa na kurz  prípravy na prijímacie skúšky na vysokú školu s vyučovacím jazykom slovenským, všeobecného kurzu slovenského alebo anglického jazyka pre bežnú komunikáciu, alebo dvoch častí kurzu  pre zahraničných lekárov.

 

Je možné získať zľavu na kurz?

S potešením ponúkame našim pravidelným a novým zákazníkom rôzne zľavy a akcie. Sledujte informácie v sociálnych médiách ВKонтакте, Facebook, Instagram, LinkedIn, pretože je možné, že práve teraz poskytujeme zľavu na Vami vybraný kurz! 

 

V akom jazyku prebieha vyučovanie?

Od prvej hodiny vyučujúci bude s Vami komunikovať v jazyku, ktorý sa učíte. Budete príjemne prekvapení efektívnosťou tejto metódy.

 

Čo mám robiť, ak mi nevyhovuje ani jeden skupinový kurz?

V škole iCan môžete tiež študovať s učiteľom individuálne. Cena jednej akademickej hodiny súkromného vyučovania pre 1 osobu je 25 eur. Môžete tiež študovať spolu s priateľmi, kolegami alebo rodinnými príslušníkmi. Náklady na jednu akademickú hodinu pre 1 osobu v skupine 2 študentov - 20 eur,  v skupine 3 študentov - 15 eur.

 

Dostanem certifikát o absolvovaní kurzu?

Škola iCan je od roku 1998 akreditovaná Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Na konci kurzu dostanete certifikát, v ktorom bude uvedené, koľko hodín ste študovali na Vami zvolenom kurze, rovnako aj jazyková úroveň materiálov, na ktorých základe ste absolvovali výučbu. Certifikát, ktorý vydávame, je akceptovaný organizáciami a firmami, ktoré platia  kurzy svojim zamestnancom. Podmienkou pre vydanie certifikátu je účasť na vyučovaní nad 75%.

 

Aký je počet študentov v skupine?

Škola iCan je ideálna pre každého, kto je sklamaný zo straty času stráveného učením sa jazyka vo veľkých skupinách, kde učiteľ nemá čas venovať rovnakú pozornosť všetkým študentom. Otvárame skupiny od 4 do 10 ľudí, čo má pozitívny vplyv na aktivitu všetkých členov skupiny na hodinách. Vedenie školy si vyhradzuje právo mierne zvýšiť počet študentov v kurze, aby sa zabezpečili rovnaké podmienky pre učenie sa pre všetkých záujemcov.

 

Môžem si najprv vyskúšať prítomnosť na hodine, skôr ako zaplatím za kurz?
Môžete nielen byť prítomný, ale aj sa zúčastniť hodiny! Ak máte ťažkosti s určením vlastnej úrovne ovládania  cudzieho jazyka, poskytneme Vám možnosť jednorazovej bezplatnej návštevy každej skupiny, ktorú si vyberiete. Pomôže to nielen určiť úroveň jazyka, ale aj si vyskúšať našu metodiku, zoznámiť sa s učiteľmi a budúcimi spolužiakmi.
Pozor: výnimkou sú kurzy, na ktorých základe študent získa národné vízum Slovenskej republiky, ako aj individuálna výučba a hodiny cez Skype

 

Môžu   vaši   učitelia   vyučovať   v   našej    spoločnosti?

S touto otázkou sa obráťte na adrese: iveta.tunegova@icanschool.sk. V správe uveďte vybraný jazyk, počet študentov, približnú úroveň jazykových znalostí, ako aj čas a intenzitu vyučovania.

 

Ako zaplatím za kurz?

Môžete zaplatiť za kurz v hotovosti priamo v škole alebo s pomocou internet bankingu. Všetky potrebné údaje nájdete na faktúre.

 


Táto webová stránka používa súbory cookies. Pri návšteve stránky vyjadrujete s týmto svoj súhlas. Akceptujem