Jazyková škola
Bratislava, Slovensko
Škola pokračuje v režime online
Môžete nás kontaktovať telefonicky alebo e-mailom, ktorý nájdete v časti Kontakty

Slovenčina ako cudzí jazyk pre deti

Slovenský jazyk pre deti vo veku 6-10 rokov

Kurz pre žiakov prvého stupňa základných škôl - začiatočníkov. Naši učitelia sú rodení hovoriaci, učitelia s rozsiahlymi skúsenosťami práce s deťmi, ktoré prišli na Slovensko prednedávnom. Kurz im pomôže začať hovoriť po slovensky, zvyknúť si v škole, vyhnúť sa stresu, nájsť si kamarátov.

Slovenský jazyk pre deti vo veku 10-14 rokov

Kurz pre žiakov druhého stupňa základných škôl - začiatočníkov. Naši učitelia sú rodení hovoriaci, učitelia s rozsiahlymi skúsenosťami práce s deťmi, ktoré prišli na Slovensko prednedávnom. Kurz im pomôže začať hovoriť po slovensky, zvyknúť si v škole, vyhnúť sa stresu, nájsť si kamarátov.

Slovenský jazyk pre študentov vo veku 14-17 rokov

Kurz pre študentovso základnými vedomosťami, ktorí sa naďalej učia slovenský jazyk. Je určený na pomoc študentom aktívne komunikovať v škole a mimo nej, porozumieť úlohám v školských osnovách a prispôsobiť sa požiadavkám v škole.

Slovenský jazyk, prípravný kurz na zloženie skúšky z učiva 9. ročníka základnej školy a príprava na prijímaciu skúšku na strednú školu.

Kurz je určený pre deti od 7. do 9. ročníka, ktoré ovládajú slovenský jazyk (minimálna úroveň jazykových znalostí je B1). Kurz je určený na prípravu detí na záverečné skúšky z učiva9. ročníka a na prijímacie skúšky na strednú školu. Dôraz sa kladie na gramatiku, pravidlá slovotvorby, fonetiku a pravopis.

Vek

6 až 9, 10 až 15 rokov

Termín konania vyučovania

Piatok večer, sobota a nedeľa

Počet hodín týždenne

2 alebo 4

Cena za semester (17 tyždnov)

€249, €479 

Skupina

Najviac 6 študentov

* Pri zaplatení sa poskytujú zľavy


 


Táto webová stránka používa súbory cookies. Pri návšteve stránky vyjadrujete s týmto svoj súhlas. Akceptujem