Jazyková škola
Bratislava, Slovensko

Blog

Od 01.10.2017 otvárame novú skupinu intenzívneho kurz slovenského jazyka

 

Komu je kurz určený:

Tým, ktorí potrebujú rýchlo zvládnuť slovenský jazyk, pretože plánujú:

-          študovať na slovenských vysokých školách v slovenskom jazyku,

-          pracovať v slovenských firmách,

-          podnikať na Slovensku.

 

Trvanie kurzu:

od 01.10.2017 – do 31.01.2018      4 mesiace     cena:  1479€  alebo 1519€ ( príprava na VŠ)

od 01.02.2018 – do 30.06.2018      5 mesiacov   cena:  1849€ alebo 1899€ (príprava na VŠ)

 

Počet hodín do týždňa:

minimálne 25 vyučovacích hodín

 

Ako prísť na náš kurz:

1.      vyplniť prihlášku na web stránke a zaslať požadované dokumenty

2.      po odoslaní faktúry uhradiť školné

3.      prevziať rozhodnutie o prijatí na štúdium v iCan

4.      zažiadať o udelenie národného víza na príslušnej ambasáde SR

5.      doložiť doklady k žiadosti o národné vízum

6.      po udelení víza pricestovať a zaregistrovať sa v iCan na štúdium

 

Porovnanie národné vízum a prechodný pobyt na účel štúdia:

Časové hľadisko:

Procedúra od požiadania do  udelenia národného víza trvá od cca 10 dní do 30 dní. 

Procedúra od požiadania do udelenie prechodného pobytu na účel štúdia trvá nepomerne dlhšie.

 

Administratívne  a finančné hľadisko:

Žiadosť o udelenie národného víza posudzuje ZU SR a iný orgán do procesu nezasahuje.

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel štúdia prijíma ZU SR a rieši ho cudzinecká polícia.

 

Doklady potrebné k doloženiu žiadosti:

K žiadosti o udelenie národného víza dokladá žiadateľ tieto doklady: pas, fotografie, doklad potvrdzujúci účel pobytu a zdravotné poistenie na dobu štúdia.

K žiadosti o prechodný pobyt na účel štúdia dokladá žiadať okrem týchto dokladov aj výpis z registra trestov, finančné krytie pobytu, doklad o ubytovaní a po príchode je povinný absolvovať prehliadku na Klinike cudzokrajných chorôb ( minimálne 208 €).

 

Záverom:

Ak k nám prídete na národné vízum, ušetríte čas aj peniaze.

Samozrejme, má to aj obmedzenia, týkajúce sa pohybu v rámci EU a povolenia pracovať. Tieto sú len dočasné, pretože po absolvovaní jazykových kurzov ste pripravení ďalej študovať na vysokých školách, alebo pracovať a legalizáciu pobytu potom budete riešiť iným spôsobom.  

 

V prípade záujmu nás kontaktujte na:

Tel.:                +421 905 460 194

e-mail:            icanschool@icanschool.sk

skype:             icanschool


Táto webová stránka používa súbory cookies. Pri návšteve stránky vyjadrujete s týmto svoj súhlas. Akceptujem